Kaczyński, oddaj nasze 100 mld-ów

[9] – Cezary Mech, wystąpienia w Sejmie 15-12-2005:
„Niestety, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to zabezpieczenie się w postaci posiadania dochodów innych niż złotówkowe, w przyszłości w postaci franków szwajcarskich, w okresie przeciętnie 25-letnim, a maksymalnie nawet 45-letnim, to takowe nie istnieje. Dlatego też należy pamiętać o tym dodatkowym aspekcie związanym z polityką pieniężną, jak również z koniecznością, w przypadku napływu znaczących kredytów walutowych, zamiany tych kredytów przez Narodowy Bank Polski na złotówki tutaj na rynku międzybankowym, który powoduje problemy związane albo ze sterylizacją tych złotówek, albo ze znaczącą aprecjacją złotego.”
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/517D8F15

[10] – „Minister finansów, jeśli nie ma dewiz, musi je zakupić w NBP. I o tyle więcej wyemitować obligacji. To sprawia, że minister jest uzależniony od polityki pieniężnej NBP. […] Zmieniono dotychczasową strategię zarządzania długiem, która polegała na zwiększaniu podaży emisji zagranicznych [..] Przeprowadzono w to miejsce jedną emisję euroobligacji, w styczniu, bo z kalkulacji ministerstwa wynikało, że koszty … spadły o 2,5 mld zł! […] O tę styczniową emisję wybuchła awantura z NBP, który … użył argumentu, że emisja wywołała aprecjację … Ministerstwo Finansów odpowiadało na to, że za aprecjację odpowiada bank centralny … – może obniżyć stopy.”
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/uklad-rzadzi-swiatem-finansow/

[11] – „Nadzór nad rynkiem emerytalnym był tworzony w Polsce w 1998 r. od podstaw. Dzięki zabiegom udało się pozyskać ponad 3 miliony USD pomocy zagranicznej na przeszkolenie ponad 100 osób, które miały pracować w nadzorze nad tym segmentem rynku kapitałowego. Mimo to, jedną z pierwszych decyzji rządu SLD, po wyborach 2001 r., była likwidacja tej instytucji. Z miejsca straciło pracę ponad 120 osób, świetnych fachowców. Środowisko to później utworzyło stowarzyszenie i ekspercko pomagało w szeregu prac parlamentarnych oraz przygotowało program gospodarczy PiS, który pomógł zwyciężyć w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku. Jednak mimo tej aktywności ani jednej wyrzuconej osobie nie udało się ostatecznie powrócić do pracy w nadzorze finansowym, i to mimo wielokrotnych zabiegów.”
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20080607&typ=my&id=my11.txt

[12] http://www.newsweek.pl/biznes/wiadomosci-biznesowe/bankobranie,15327,1,1.html

 

[13] “Nadzorca rynku tkwi w konflikcie interesów, łamie przepisy i uchwały. A milionerem nie został przypadkiem”
http://www.ngi24.pl/article/117/prywatne-interesy-stanislawa-kluzy-szefa-knf

[14] „Przewodniczący KNF przez lata ukrywał, jak blisko jest związany z IDMSA.”
http://ngi24.pl/article/163/jak-szef-idmsa-uzupelnial-stanislawa-kluze/

[15] „Zwracający teraz uwagę na szaleństwo tak ryzykownego wystawiania się na zmiany kursów politycy nie dawali też wiary w to, że złoty może się osłabić. […] „Oczywiście nie możemy nie dostrzegać tego ryzyka, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ciągły wzrost gospodarczy naszego kraju, niską inflację i umacniającą się złotówkę, to obawy Komisji Nadzoru Bankowego nie znajdują potwierdzenia w faktach”, deklarował w 2006 roku klub parlamentarny PIS.”
http://finanse.wp.pl/kat,1033715,title,Niewiarygodne-jak-politycy-zmieniali-zdanie-w-sprawie-kredytow-we-frankach,wid,17699148,wiadomosc.html?ticaid=1189fb

[16] „Nowy, zintegrowany nadzór bankowy będzie musiał przyjrzeć się motywacji, dla której ta decyzja była podejmowana. […] Początek przyszłego roku, być może koniec życia Rekomendacji S […] Mam nadzieję …”
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zawisza-Mamy-do-czynienia-z-hiperopiekunczoscia-ze-strony-bankowcow-1455907.html

[17] „Gdy chodzi o swapy, to oczywiście o to była batalia przy rekomendacji. Naszym stanowiskiem było, aby pożyczać to należy depozyty mieć. Dlatego P. Pelc głosował przeciw, a argumentem było, że rozwiązania depozytowego to banki sobie nie życzą. Cała historia jest w protokołach KNB, a dokładniejsza, bo były manipulacje, na nagraniach. Ale przecież nie ma zapotrzebowania na konfrontowanie czegokolwiek.
http://wgospodarce.pl/opinie/19152-afera-frankowa-rzadza-nami-finansowi-analfabeci-jak-to-historia-franka-kolo-zatoczyla-i-chce-powtorki-znowu
komentarz Cezarego Mecha do własnego artykułu: 15 marca 2015 roku, 15:49

[18] „Kondycja finansowa sektora bankowego w Polsce jest znakomita. Z powszechnie dostępnych materiałów jasno i wyraźnie wynika, że gwałtowny wzrost liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych nie zaszkodził płynności finansowej banków. […] w żaden negatywny sposób nie wpłynęło to na płynność finansową banków. […] Przypadek „rekomendacji S” doskonale obrazuje poważne mankamenty obecnego systemu bankowego. […] Uważamy, że zintegrowany nadzór bankowy będzie stał na straży interesu publicznego…”
http://old.pis.org.pl/article.php?id=4415

[19] Zdaniem J.Kaczyńskiego, również budowa 3 milionów mieszkań w „najbliższym czasie” nie jest nierealna. – Można to zrobić, a jedyną realną przeszkodą nie do przełamania byłaby niechęć obywateli do zakupywania mieszkań – zaznaczył, dodając jednak, że o popyt się nie obawia.
http://fakty.interia.pl/polska/news-rzad-obiecuje-3-miliony-mieszkan,nId,810907