Zarząd Stowarzyszenia

Do Zarządu na kolejną kadencję wybrano:

  • Kamilla Martyniuk (Kama Porczak) – wiceprezes
  • Aneta Wydrzyńska – wiceprezes
  • Marek Rzewuski – wiceprezes
  • Piotr Zientała – wiceprezes
  • Karol Zemanek – wiceprezes
  • Paweł Nogal – wiceprezes
  • Justyna Opoka – Sekretarz
  • Agnieszka Bińka – Skarbnik