Prosimy o darowiznę na walkę z bankowym bezprawiem

Czy można unieważnić umowy kredytów frankowych?

Artykuł dr. Jacka Czabańskiego, prawnika, współtwórcy serwisu Pomoc Frankowiczom.

Opracowanie “czym jest kredyt przeciętnego “frankowicza”” opisuje toksyczne mechanizmy, jakie banki wbudowały w umowy kredytowe w celu nieprawnego zwiększenia swoich zysków.

Artykuł opisuje problem kredytów od strony prawnej. Zapraszam do lektury “Czy można unieważnić umowy kredytów frankowych?” oraz obejrzenia filmu:

Fragment artykułu:

“…Konsekwencje błędnego określenia zasad spłaty kredytu

Czy prawnie dopuszczalne jest zawarcie umowy sprzedaży, która stwierdza, że cena zostanie określona przez drugą stronę w terminie późniejszym w sposób dowolny? Nie, gdyż nieokreśloność świadczenia powoduje nieważność zobowiązania. Czy jeżeli umowa kredytu będzie przewidywać, że spłata kredytu nastąpi w wysokości określonej przez jedną ze stron w terminie późniejszym, to tak określone zasady spełniają wymogi art. 69 ust. 1 prawa bankowego? Na tak postawione pytanie odpowiedź musi być przecząca: warunki spłaty kredytu muszą być określone w umowie, przez co należy rozumieć takie ich sprecyzowanie, aby obie strony były nimi związane. Nie jest dopuszczalne, aby postanowienia umowne były tak określone, że mogą ulec dowolnej zmianie wedle woli jednej ze stron. Takie uprawnienie niweczyłoby bowiem sam fakt uzgodnienia takiego postanowienia.

Wyjątki przewidziane w kodeksie cywilnym dla oznaczenia wysokości świadczenia w terminie późniejszym potwierdzają tę regułę. Zgodnie z art. 357 kc przy świadczeniu rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, jeżeli ustawa ani umowa nie stanowią inaczej, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości. Zgodnie zaś z art. 536 par. 1 kc przy umowie sprzedaży, strony mogą określić cenę przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. W obu przypadkach, przepisy odwołują się do mierników obiektywnych, a więc których wysokość nie zależy od woli stron. […]

Czy klauzula waloryzacyjna to element dodatkowy czy konieczny umowy kredytowej?

Jeżeli uznać, że klauzula waloryzacyjna to dodatkowe postanowienie umowy, to jej nieważność nie wpływa na ważność całej umowy kredytowej. Pozostają bowiem w mocy zapisy o kwocie kredytu, terminie spłaty, oprocentowaniu, a więc elementy istotne dla istnienia umowy kredytowej. W takiej sytuacji, kredyt jest kredytem w złotówkach, bez żadnych klauzul waloryzacyjnych. Można jednak mieć wątpliwości, czy bez zapisów o klauzuli waloryzacyjnej czynność w postaci udzielenia kredytu w ogóle zostałaby dokonana (art. 58 § 3 kc.) …”.

Zapoznaj się z innymi artykułami prawnymi na blogu Nawigatora SBB.

Artykuły o prawie w Nawigatorze

 • Ariel

  Jeżeli mam się trzymać faktów to skoro pracownik banku pokazał mi wykres z wachaniami franka w zakresie 5% za okres roku to ja TO AKCEPTOWAŁEM.
  Nie akceptowałem wachania kursu 100%.
  Jeżeli na podstawie przedstawionego mi wykresu miałem wnioskować o wachaniach kursowych 100% i więcej to gdzie jest ankieta potwierdzająca moją wiedzę z rynku forex?

  Problem jest z polskimi sędziami którzy nie widzą w tym nic niezgodnego ani z kodeksem cywilnym a zwłaszcza kodeksem wykroczeń.

 • Krzysiek

  Dzięki!

 • Sebastian

  Ja brałem kredyt w 2008 roku.
  Nie miałem pojęcia o spredzie o tak dużych wahaniach kursu. zamiast płacić 1400pln.
  Płacę 2400pln. w między czasie bank do mojego kredytu dołożył marżę sprzedającego kredyt około 10tyś zł.
  Ogólnie spłaciłem już ponad 2 razy wyższą kwotę niż wartość kredytu, zostało jeszcze tylko 3 lata męczarni.

 • pozew CHF

  Jestem przedstawicielem Kancelarii LEX z Wrocławia, zbieramy obecnie osoby do pozwu w sprawie kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich. Celem jest m.in. spłata kredytu po kursie w jakim zaciągany był kredyt.

  Zapraszam do kontaktu: [email protected], tel. 533-133-590.