“Frankowe” banki stanowią zagrożenie

Kompendium

Banki posiadające w swoim portfelu trujące aktywa w postaci kredytów indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych stanowią zagrożenie dla polskiego systemu finansowego i gospodarki. Problem ten odbije się głównie na zyskach, ale posiadacze depozytów także powinni monitorować sytuację banków, w których przechowują swoje pieniądze. Nie wszystkie z nich są tak samo narażone na ryzyko systemowe, ale w każdym przypadku należy je uwzględnić i poważnie zastanowić się nad zaufaniem, jakim dotychczas darzyliśmy bank.

Co warto wiedzieć? Nasze kompendium da odpowiedź na najważniejsze pytania.

Frankowe banki stanowią zagrożenie – całość w wersji PDF

Jak powstało ryzyko systemowe?

Jakie jest ryzyko ekonomiczne?

Jakie jest ryzyko prawne?

Jakie są propozycje ustawowe?

Czy Polska może obawiać się arbitrażu?

Ile banki będą musiały oddać w wyniku przegranych procesów?

Który bank jest najbardziej narażony na ryzyko?

Kto zarabia na kredytach toksycznych?

Kto ponosi koszty nadmiernych zysków sektora bankowego?

Podsumowanie