Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

“Frankowe” banki stanowią zagrożenie

Kompendium

Banki posiadające w swoim portfelu trujące aktywa w postaci kredytów indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych stanowią zagrożenie dla polskiego systemu finansowego i gospodarki. Problem ten odbije się głównie na zyskach, ale posiadacze depozytów także powinni monitorować sytuację banków, w których przechowują swoje pieniądze. Nie wszystkie z nich są tak samo narażone na ryzyko systemowe, ale w każdym przypadku należy je uwzględnić i poważnie zastanowić się nad zaufaniem, jakim dotychczas darzyliśmy bank.

Co warto wiedzieć? Nasze kompendium da odpowiedź na najważniejsze pytania.

Frankowe banki stanowią zagrożenie – całość w wersji PDF

Jak powstało ryzyko systemowe?

Jakie jest ryzyko ekonomiczne?

Jakie jest ryzyko prawne?

Jakie są propozycje ustawowe?

Czy Polska może obawiać się arbitrażu?

Ile banki będą musiały oddać w wyniku przegranych procesów?

Który bank jest najbardziej narażony na ryzyko?

Kto zarabia na kredytach toksycznych?

Kto ponosi koszty nadmiernych zysków sektora bankowego?

Podsumowanie

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).