Justyna Opoka – Sekretarz SBB

Justyna Opoka
Prawniczka, aktywistka społeczna.

Absolwentka studiów prawniczych magisterskich na EWSPA w Warszawie (spec. prawo prywatne, prawo nieruchomości oraz psychologia sądowa) oraz kierunku „administracja” specjalizacja: obsługa prawna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W kręgu jej zainteresowań jest prawo ochrony konsumentów i szeroko pojęte prawo cywilne. Studia pierwszego stopnia na US skończyła broniąc pracę dyplomową pt. „Ochrona konsumentów w Polsce” rozwijając temat ochrony  od strony organów administracji państwowej i rządowej, zaś magisterium na EWSPA uzyskała po obronie pracy zatytułowanej: „Podstawy nieważności umów kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych”. Społecznie i zawodowo zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony konsumentów na rynku usług finansowych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w sprawach dotyczących m.in. kredytów w walucie obcej, sankcji kredytu darmowego, czy też nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Realizuje się jako prawnik w Kancelarii GRYF oraz wspólnik Kancelarii Ciołek Kasprzewski Opoka.

Społeczniczka, która od najmłodszych lat (13 roku życia) związana jest z organizacjami pozarządowymi. Obecnie pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB) jako członek zarządu. W Stowarzyszeniu SBB zajmuje się projektami i poradnictwem obywatelskim. Realizowała projekty dofinansowane ze środków UOKiK. Prowadziła przez kilka miesięcy projekt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie w 2019 roku. W swoim już prawie 15 letnim dorobku w organizacjach pozarządowych ma na swoim koncie m.in. tworzenie i uczestniczenie w pierwszej grupie roboczej EuroPeers Polska, dla osób, które uczestniczyły w projektach Erasmus+  i w ramach działania w tej sieci m.in. zajmowała się promocją programów unijnych i ich rezultatów. Związana była też z innymi  organizacjami (tzw. NGO), jak np. Fundacja Nowy Staw w Lublinie (w latach 2010-2015) oraz Fundacja Sempre a Frente (w latach 2011-2015). Realizowała projekty, od początku do końca –  od pozyskania dofinansowania, do rozliczenia projektu, np. w przypadku programu Erasmus+ i Młodzież w Działaniu. Koordynowała projekty międzynarodowe, w ramach których powstawały np. musical, happeningi w Lublinie. Jej projekt dofinansowany i zrealizowany ze środków „Młodzież w Działaniu” uznany był jako jeden z najlepiej zrealizowanych projektów w Polsce i upubliczniony w raporcie programu „Młodzież w działaniu” 2012 roku (https://issuu.com/frse/docs/frse_mwd_raport_2012). Z informacji powziętych od pracowników programu „Młodzież w działaniu”, była jedną z najmłodszych w Polsce koordynatorek projektu międzynarodowego „Let’s make a show”, mając 16 lat. Projekt od podstaw napisała i zabudżetowała sama, przy wsparciu Fundacji Sempre a Frente oraz jej mamy. W organizacji zarówno wnioskowała o dofinansowania, jak i była wolontariuszem i prowadziła zajęcia dla dzieci z ubogich rodzin, podczas których odrabiali wspólnie lekcje lub bawili się w gry rozwojowo-edukacyjne. Tworzyła organizację pozarządową Media and Youth (Media i Młodzież), zajmując się prowadzeniem organizacji zrzeszającej ponad 700 pasjonatów dziennikarstwa (wolontariuszy). Była prezeską organizacji, zajmując się jej formalizacją, jak i finansowaniem i przewodniczeniem grupom młodzieży i studentów, angażując ich w pracę wolontariuszy-dziennikarzy i motywując do rozwoju organizacji i promocji w lokalnych miejscowościach. Była Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży XX kadencji, przez kilka lat również członkinią prezydium i skarbnikiem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w jej dwóch kadencjach. Uczestniczyła w szkoleniach „Youth power – siła młodzieżowych rad” i była ambasadorem programu „Liga Młodych Wyborców”. Jednocześnie pełniła funkcję członka zespołu stałego ds. Młodzieżowych Rad przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Występowała w wielu audycjach w radio o aktywizacji młodych ludzi. Była też prelegentką na TEDxYouth@Lublin 2015, gdzie wygłosiła swoją mowę nt. “Wiek a sukces – sprzeczności losu?”.

Brała udział w krótkoterminowym wolontariacie europejskim w Słowenii w Bohinj, podczas którego przez 6 tygodni realizowała zajęcia dla harcerzy ze Słowenii, Włoch, Węgier i Rumunii dot. polski i naszych zwyczajów, a także pracowała przy przygotowywaniu posiłków dla nich, jak i renowacją i sprzątaniem ośrodka dla harcerzy.

Pracowała w startupie Startup Academy, gdzie realizowała projekty dla pasjonatów przedsiębiorczości, którzy chcieli założyć swoje startupy i potrzebowali pre-akceleracji swoich pomysłów, finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Miasta w Lublinie i innych środków publicznych. Zajmowała się tam pozyskiwaniem dotacji na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców. Swoją misję niesienia pomocy realizowała również poprzez pracę w Fundacji DKMS w dziale rekrutacji dawców szpiku kostnego.

Ukończyła kurs zarządzania projektami metodą: Project Management Institute oraz kurs „Fundraising w organizacjach”. Odbyła szkolenie z „Tworzenie przedsięwzięcia e-biznesowego” i „Tworzenie innowacji metodą Design Thinking” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, realizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Jest technikiem obsługi ruchu turystycznego, a swoje kwalifikacje poszerzyła o uczestnictwo w stażu realizowanym przez program Erasmus+ dot. „Staż zawodowy dla hotelarzy” w International Business School Hotel & Tourism Management w Nimes we Francji. Praktykowała obsługę ruchu turystycznego w biurze podróży Kama Tours w Lublinie i PTTK w Lublinie.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i projektami.

  • W Stowarzyszeniu Media and Youth Poland pełniła funkcję Prezesa w latach 2016-2018.
  • W latach 2018 – 2023 pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, a od września 2023 jest członkiem zarządu tego Stowarzyszenia.
  • W latach 2022 – 2024 była managerem Kancelarii Radcy Prawnego Sylwestra Kasprzewskiego,
  • Od lutego 2024 jest Prezesem spółki Kancelaria Ciołek Kasprzewski Opoka sp. z o.o.

W Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu koordynowała wszystkie projekty dofinansowane ze środków UOKiK.
W ramach Fundacji Sempre a Frente koordynowała projekty finansowane ze środków programów Młodzież w Działaniu i Erasmus +.

Dzięki bogatemu doświadczeniu posiada szerokie horyzonty i umiejętności zarządcze w różnych organizacjach, a także niezmiernie ważną umiejętność pracy z ludźmi. Pasja i pełne zaangażowanie, jakie wkłada w powierzone zadania, a także znajomość od podstaw wyzwań z jakimi mierzą się organizacje pozarządowe stanowią gwarancję jej skuteczności i profesjonalizmu. Jako Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawi, że instytucja ta stanie się naprawdę bliska organizacjom pozarządowym i w transparentny oraz rzetelny i sprawiedliwy sposób będzie wspierać trzeciego sektora.