RODO

1. Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu z siedzibą w Warszawie, Ul. Madalińskiego 20 m 6, 02-513 Warszawa, [email protected]
2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, Adres do korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail jest niezbędność podania tych danych do przyznania statutu członka Stowarzyszenia.
3. W przypadku otrzymania korespondencji od osoby nie będącej członkiem przetwarzane są dane zawarte w korespondencji przetwarzane są do czasu wycofania zgody na jej przetwarzanie.
4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty członkostwa. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.
4. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Informacja o administratorze danych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.
2. Adres siedziby administratora danych Ul. Madalińskiego 20 m 6 02-513 Warszawa