Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Regiony Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Regiony Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wraz z podziałem geograficznym:


Region północno-zachodni

z siedzibą w Poznaniu, obejmujący województwa:

 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie, 
 • lubuskie.

Kontakt e-mail:

Facebook: Stop Bankowemu Bezprawiu Poznań


Region zachodni

z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący województwa:

 • dolnośląskie,
 • opolskie.

Kontakt e-mail: [email protected]

Facebook: BankoweBezprawie.pl Dolnośląscy “Frankowicze”


Region południowy

z siedzibą w Krakowie, obejmujący województwa:

 • małopolskie,
 • podkarpackie,
 • śląskie.

Kontakt e-mail: [email protected]


Region centralny

z siedzibą w Łodzi, obejmujący województwa:

 • łódzkie,
 • kujawsko-pomorskie,
 • świętokrzyskie.

Kontakt e-mail: [email protected]


Region centralno-wschodni

z siedzibą w Warszawie, obejmujący województwa:

 • mazowieckie,
 • lubelskie,
 • podlaskie.

Kontakt e-mail: [email protected]


Region północno-wschodni

z siedzibą w Gdańsku, obejmujący województwa:

 • pomorskie,
 • warmińsko-mazurskie.

Kontakt e-mail: [email protected]

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).