Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Wpisy z naszej Facebookowej społeczności

2 days ago

BankoweBezprawie.pl

Konkretny cios w oszukańczy system kreacji dłużnego pieniądza bankowego.Czy Szwajcarzy zmienią system bankowy?

Ostatnio wszędzie można przeczytać o planowanym w Szwajcarii referendum. Tym razem mieszkańcy tego kraju zagłosują w sprawie zniesienia bankowości opartej na rezerwie cząstkowej.

Co to oznacza?

Obecnie banki we wszystkich państwach by pożyczać pieniądze klientom wcale nie muszą ich realnie posiadać (!) Wartość depozytów jest znacznie mniejsza niż udzielone kredyty.

Jak to się dzieje?

W systemie 10% rezerwy cząstkowej gdy wpłacam do banku 1000 zł bank 900 zł pożycza innym klientom, a jedynie 100 zostawia „w sejfie. Bank zapewnia, że posiada całą wpłaconą przez nas kwotę, ale to nie prawda. Za pożyczone od banku 900 zł ktoś kupił np. nowe TV. Sprzedawca telewizora zarobił 900 zł i wpłacił je do banku. Bank ponownie zabezpieczył jedynie 90 zł (10%), a 810 pożyczył dalej. Sytuacja się powtarza, aż okazuje się, że bank z naszych 1000 zł wykreował „z powietrza” kolejne 9000 zł i pobiera od nich odsetki (!) Można by pomyśleć, że 10% system daje bankom ogromne możliwości … no cóż w Polsce mamy system 3,5%.

Szwajcarom, taki układ nie odpowiada. Chcą, żeby banki nie oszukiwały swoich klientów i mogły pożyczać tylko tyle ile faktycznie posiadają. Jedynie bank centralny mógłby kreować walutę, a banki komercyjne pełniłyby rolę dystrybucyjną.

Oczywiście banki komercyjne i SNB (Szwajcarski Bank Narodowy), którego właścicielem są również banki komercyjne i inne prywatne instytucje są najbardziej przeciwne tym zmianom.

Swoje niezadowolenie wyrażają tak:

- „Jest dobrze tak, jak jest więc po co to zmieniać”,
- „Mamy wystarczające instrumenty, aby realizować swoją politykę”,
- „Wszystkie banki tak działają”,

…i co najbardziej kuriozalne

- „Nie oparty na długu pieniądz osłabiłby zaufanie do franka”.

Pranie mózgu w szwajcarskich mediach już się rozpoczęło. Powyższe zdania w połączeniu z silnym lobby spowodują, że Szwajcarzy prawdopodobnie ponownie zagłosują niezgodnie z własnym interesem. Warto tutaj przypomnieć o referendum na rzecz oparcia franka na złocie, które odbyło się kilka lat temu. Ono także przepadło.

Poniższy wykres pokazuje opinie Szwajcarów z kwietnia br. Zdania są podzielone, ale grono przeciwników zmian niestety większe i bardziej zdecydowane (kolor czerwony).

Szwajcarzy ponownie mają szansę ukrócić obecnie panujący, system bankowy. Czy tak się stanie i czy będzie to precedens do zmian w innych państwach? Przekonamy się 10 czerwca.

PS. Jeśli Szwajcarom udałoby się przekształcić obecny system i ograniczyć rolę banków komercyjnych to tymczasowo mielibyśmy do czynienia z poprawą. Niestety również taki scenariusz może być wykorzystany przez elity finansowe w niekorzystny dla nas sposób. Sporą rolę odegrają w tym wypadku kryptowaluty. Więcej na ten temat znajdziecie niebawem na naszym blogu – independenttrader.pl/
... See MoreSee Less

View on Facebook

OPOLE! 😊

Jest szansa na bezpłatne porady prawne w Opolu.

Czy są chętni?
Prosimy o zgłoszenia na maila
[email protected]

wpisując w temacie maila:
"OPOLE - bezpłatne porady prawne"
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

BankoweBezprawie.pl

OLSZTYN i EŁK 😊

Planujemy zorganizować bezpłatne porady prawne dla członków Stowarzyszenia SBB oraz Sympatyków w Olsztynie i Ełku, w ostatnią sobotę maja lub pierwszą sobotę czerwca 😊.

Aby móc sprawnie logistycznie zorganizować takie SPOTKANIA, potrzebna jest nam informacja, ile osób z tamtych okolic zainteresowanych jest skorzystanie z bezpłatnych porad.
Planowany na wstępie jest wykład dot rozpoczęcia walki z banksterami a po nim indywidualne porady prawne.

Osoby zainteresowane proszę aby zgłaszały się na maila
[email protected]
do soboty 12 maja 2018 roku. W temacie maila proszę wpisać:
Olsztyn/Ełk darmowe porady prawne.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

BankoweBezprawie.pl

WAŻNE DLA KREDYTOBIORCÓW PKO BP (umowa NORDEA)

Chris Wells:
W czasie ostatnich dwóch miesięcy sporo czasu poświęciłem na kwestie walki z banksterami. O większości z nich będę mógł napisać za rok lub dwa po wyroku sądu pierwszej instancji.

O przypadku będącym kanwą niniejszego postu mogę napisać już w chwili obecnej.

NASZE OSIĄGNIĘCIE

Doprowadziliśmy do wykreślenia PKO BP z księgi wieczystej tzw. Frankowicza z Nordea.

Na początku 2018 roku, PKO BP – który twierdzi, że w 2014r. przejął frankowe kredyty Nordea Bank Polska SA – postanowił uzyskać status „wierzyciela hipotecznego”. Innymi słowy chciał, aby zapisy w księgi wieczystej świadczyły o tym, że kredytobiorca Nordea jest jego dłużnikiem PKO BP. W tym celu bank złożył wniosek do sądu, który referendarz sądowy „przyklepał”. Jednak gdy kredytobiorca zobaczył PKO BP w KW, poskarżył się na wpis referendarza. A sędzia przyznał mu rację. W praktyce, sąd wieczystoksięgowy wykreślił PKO BP, który stracił status o jakim marzył i przywrócił „starego” wierzyciela hipotecznego - Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi (dalej „Nordea AB”).
DLACZEGO PKO BP PRÓBOWAŁO WPISAĆ SIĘ DO KW?
Kwestia nieudanej próby wpisania się PKO BP do księgi wieczystej jest związana z przejęciem Nordea Bank Polska (dalej Nordea BP) przez PKO BP.

Z jakichś powodów, kilka lat temu portfel kredytów quasi CHF został przeniesiony przez Nordea BP na Nordea AB. Zwróćcie uwagę, że te banki to są dwa odrębne byty prawne! To dwa banki o podobnych nazwach, które miały siedziby w różnych miastach, miały inne składy zarządów, miały inne numery NIP, REGON itp.

Nordea AB pojawił się jako wierzyciel hipoteczny kredytobiorcy Nordea BP w KW w na początku października 2014 r.

W ostatnim dniu październiku 2014 r. Nordea BP został przejęty przez PKO BP w drodze połączenia spółek. PKO BP powiększyło się o aktywa Nordea BP, który formalnie przestał istnieć – został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Co istotne, w dniu połączenia z PKO BP, Nordea BP nie posiadał portfel kredytów quasi CHF, które wcześniej wytransferował do Nordea AB.

Ponad 3 lata po fuzji banków, PKO BP próbował wpisać się jako „nowy” wierzyciel hipoteczny naszego kredytobiorcy. Bank twierdzi, iż nabył od „starego” wierzyciela tj. Nordea AB wierzytelność kredytową (a tym samym hipotekę na nieruchomości) . Rzekome nabycie nastąpiło w drodze przelewu wierzytelności (tzw. cesja), która pociąga za sobą przeniesienie hipoteki, jeżeli tylko sąd wieczystoksięgowy „przepisze” hipotekę na nowego wierzyciela. Ale to niestety dla PKO BP nie nastąpiło.

ARGUMENTACJA PRAWNA

Czekamy jeszcze na doręczenie postanowienia sądu wieczystoksięgowego w sprawie wykreślenia PKO BP z hipoteki i przywrócenia „starego” wierzyciela hipotecznego Nordea Bank AB.
Argumenty prawne podniesione przez prawnika kredytobiorcy w skardze na wpis PKO BP do KW dotyczyły braków formalnych wniosku PKO BP, a także – co dużo ważniejsze - braku zgody dłużnika hipotecznego (kredytobiorcy) na przelew wierzytelności pomiędzy Nordea AB na PKO BP. Więcej o argumentacji prawnej pisać nie będziemy – forum jest czytane przez Wiadomo Kogo.

JAK DOSZŁO DO CAŁEJ SYTUACJI

Kredytobiorca (Zenon Frankster), który dziś już jest świadomym konsumentem.
1. Odebrał list polecony z sądu wieczystego księgowego,
z zawiadomieniem o zmianie wierzyciela hipotecznego
z Nordea AB na PKO BP;
2. Przejrzał akta swojej księgi wieczystej i zrobił zdjęcia;
3. Zlecił przygotowanie skargi
4. Złożył skargę na wpis w terminie wskazanym przez sąd
- 7 dni kalendarzowych od daty odbioru listu poleconego.
Opłata sądowa to tylko 100 PLN.
Sąd wieczystoksięgowy zadziałał bardzo szybko. Skarga z początku marca 2018 r., została rozpatrzona przez sąd w niecałe 2 tygodnie.
PKO BP może nadal złożyć apelację na postanowienie sądu.

JAKIE SĄ SKUTKI PRAWNE CAŁEGO ZDARZENIA

Otóż skutki są niebagatelne.

Wierzycielem hipotecznym kredytobiorcy pozostaje Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi.
PKO BP, mimo iż rzekomo wypowiedział kredyt, nie ma statusu wierzyciela hipotetycznego. PKO BP pozywając frankowicza (a zapewne to zrobi, bo leci okres przedawnienia) naraża się na zarzut braku legitymacji czynnej, tj. PKO BP nie ma statusu wierzyciela, a kredytobiorca nie ma statusu dłużnika PKO BP

Brak legitymacji czynnej skutkuje oddaleniem pozwu…

JAK TEN PRZYPADEK PRZEKŁADA SIĘ NA INNE SYTUACJE

Otóż opisany przypadek znajdzie zastosowanie do każdego z Was, jeżeli bank dokona cesji wierzytelności z kredytu na inny podmiot, np. na fundusz (KRUK itd.).

Opisany przypadek nie znajdzie zastosowania do przypadków kiedy dochodzi do przekształceń banku – np. połączenie banków czy też podział przez wydzielenie. Czyli prawdopodobnie ten przypadek nie znajdzie zastosowania do kwestii świeżej transakcji Raiffeisena (kredyty hipoteczne quasi CHF mają pozostać w Raiffeisen).
Jesteśmy w stanie pomóc osobom w podobnej sytuacji.
Odbierajcie tylko listy polecone z sądu wieczystego-księgowego.

Podziękowania dla Łukasz Magdziarz, którego wierzycielem hipotecznym także chciał zostać PKO BP. Jednak w jego przypadku czujny referendarz sądowy oddalił wniosek banku, więc skarga nie była potrzebna.

Kontakt: Zenon Frankster, Chris Wells lub BankoweBezprawie.pl
... See MoreSee Less

View on Facebook

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).