Pozew przeciw skarbowi Państwa za zaniechania urzędów, władzy ustawodawczej wobec konsumentów wmanewrowanych w toksyczne kredyty pseudowalutowe

W obliczu braku jakichkolwiek skutecznych działań ze strony
Prezydenta RP, Rządu RP oraz Parlamentu RP,
MY-poszkodowani w wyniku zawarcia umowy kredytu objętej ryzykiem walutowym
postanowiliśmy wystąpić z pozwem o ustalenie
odpowiedzialności Skarbu Państwa
za szkodę poniesioną na skutek niezgodnych z prawem działań i zaniechań
jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa,
przy wykonywaniu władzy publicznej

 

Organy ustawodawcze, wykonawcze oraz organy kontroli/nadzoru, pomimo obowiązku wdrożenia dyrektywy Rady 93/13 EWG nie wykonały tego w sposób zapewniający skuteczną ochroną konsumenta. Mimo posiadania fachowej wiedzy o wysokim ryzyku wzrostu kursu walut obcych, wielu ostrzeżeń wskazujących na realne ryzyko wystąpienia kryzysu gospodarczego, dostępu do badań wskazujących na niestabilność walut oraz o występujących już w 2007 roku informacjach  o rozpoczęciu kryzysu gospodarczego, NIE PODJĘŁY ŻADNYCH DZIAŁAŃ, by chronić konsumentów przed powstaniem szkody.

Z uwagi na powyższe, członkowie zarządu Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu podjęli decyzję o złożeniu pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Radosława Górskiego.

Kancelarii posiadającego wiedzę, doświadczenie i sukcesy z zakresu ochrony praw konsumenta i dochodzenia roszczeń od korporacji i Skarbu Państwa.

Zapraszamy do przystąpienia do pozwu http://zjednoczenikredytobiorcy.pl/kto-i-w-jaki-sposob-moze-przystapic-do-pozwu/