Składka członkowska

Składka członkowska za 2024 rok wynosi 150 zł, płatna jednorazowo do 31 marca

lub w dwóch częściach

  • pierwsza w wysokości 75 zł. (słownie: siedemdziesiąt złotych, 00/100 groszy), winna zostać opłacona do 31 marca, za dany rok kalendarzowy.
  • druga  w wysokości 75 zł. (słownie: siedemdziesiąt złotych, 00/100 groszy), winna zostać opłacona do 30 września za dany rok kalendarzowy.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Ul. Madalińskiego 20 m 6
02-513 Warszawa

KRS: 0000573742, REGON: 362456113, NIP: 701-050-60-41

Nr konta do wpłat: 91 7065 0002 0652 0877 6404 0001
kod BIC (Swift): NBPLPLPW

Wpłaty możesz dokonać korzystając z szybkiej płatności elektronicznej.
Szybka płatność elektroniczna za składkę członkowską Stowarzyszenia SBB