Zaproszenie na konferencję prasową 15 stycznia 2018 r. „Dlaczego i w jaki sposób państwo polskie pomaga bankom”

Zaproszenie na konferencję prasową 15 stycznia 2018 r.
„Dlaczego i w jaki sposób państwo polskie pomaga bankom”

W trzecią rocznicę tzw. „czarnego czwartku”  Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu organizuje konferencję prasową, która będzie podsumowaniem  działań i zaniechań rządu oraz instytucji państwa polskiego w zakresie rozwiązywania problemu kredytów toksycznych (tzw. walutowych). Wraz z prof. Witoldem Modzelewskim ocenimy:

  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Parlament RP,
  • Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski,
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Rzecznika Finansowego.

Na konferencji odpowiemy na następujące pytania:

  • Czy instytucje nadzorujące rynek finansowy działają w interesie publicznym, czy w interesie banków?
  • Czy rząd polski działa w interesie publicznym, czy w interesie banków?
  • Czy skutki społeczne i gospodarcze tzw. afery frankowej są większe od afery reprywatyzacyjnej?

Odpowiedzi na ww. pytania udzielimy po przedstawieniu danych na temat statystycznego kredytobiorcy, a także na podstawie historii kilku rodzin zniszczonych przez bezprawne lub nieetyczne działania banków.

Ujawnimy także dokumenty potwierdzające, iż banki wypowiadają umowy z naruszeniem przepisów prawa mając tego pełną świadomość.

Dodatkowo poinformujemy o toczących się postępowaniach prokuratorskich prowadzonych na podstawie zawiadomień złożonych przez Stowarzyszenie oraz o planowanych działaniach na 2018 r.

W Konferencji weźmie udział także ekspert, profesor Witold Modzelewski, który wskaże najważniejsze korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające ze sprawiedliwego, ustawowego rozwiązania problemu i skomentuje działania państwa polskiego w tym zakresie.

 

Data i godzina rozpoczęcia: 15 stycznia 2018 r. godz. 13:00
Miejsce: (adres) Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8, Warszawa

Więcej informacji
Arkadiusz Szcześniak (Prezes)    [email protected]                             725-932-168
Marek Rzewuski  (Wiceprezes)   [email protected]          784-967-064