Podsumowanie

Podsumowanie

Działające w Polsce urzędy oraz sądy od lat wskazują na bezprawne działania korporacji finansowych. Jednak ich głos praktycznie nie przekłada się na działania ze strony organów władzy państwowej. Rozwiązanie sporu klientów z bankami przez sądy powszechne, na które wskazuje część ekspertów, rodzi szereg zastrzeżeń, m.in.:

  • nadmierne obciążenie systemu sądowego w Polsce, który i tak wydaje się być obecnie przeciążony,
  • wysokie koszty procesów sądowych, na które stać obecnie jedynie zamożniejszą część pokrzywdzonych konsumentów,
  • długotrwałość przebiegu procesów sądowych, co wiąże się z utratą zasobów ze strony aparatu sądowniczego, a także czasu obywateli, którzy mogliby go przeznaczyć na działania pożyteczniejsze z punktu widzenia ich życia rodzinnego i gospodarki kraju,
  • wystawianie na ryzyko systemowe całej gospodarki przez dłuższy czas może spowodować, że zmaterializują się ryzyka systemowe, o których wcześniej była mowa,
  • w wyniku rozwiązań sądowych wyższe koszty poniesie system bankowy w Polsce, o czym wcześniej była mowa, co doprowadzi do kryzysu gospodarczego o niespotykanej dotąd skali.

Rozwiązanie w postaci ustawy przywracającej równość stron pozwoli obniżyć koszty społeczne obecnego bezprawia, jakiego dopuściły się banki w Polsce. Będzie także korzystne dla krajowego systemu bankowego i finansów publicznych.

 

Powrót do spisu treści kompendium