Kaczyński, oddaj nasze 100 mld-ów

[58] „Z transferem z sektora publicznego do prywatnego mamy do czynienia również w przypadku p. Jerzego Pruskiego, który z dniem 1 lutego został wiceprezesem Getin Noble Banku. Czy to podobna sytuacja, jak w przypadku p. Jakubiaka?”
http://wpolityce.pl/gospodarka/327525-nasz-wywiad-prof-ancyparowicz-nalezy-zmusic-banki-do-powetowania-szkod-spowodowanych-niedozwolonymi-praktykami?strona=1

[59] NBP – Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 – str. 21-24:
www.nbp.pl/publikacje/nms/nms_01_16.pdf

[60] Prof. Jerzy Żyżyński – członek RPP:
http://jerzyzyzynski.salon24.pl/630619,bieda-ci-oj-bieda-bankow-kredytujacych-frankowo

[61] Prof. Jerzy Żyżyński – członek RPP:
http://jerzyzyzynski.salon24.pl/628633,na-czym-polega-problem-tzw-frankowiczow-i-jak-go-rozwiazac

[62] Prof. Grażyna Ancyparowicz – członek RPP [w] „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce” – str. 486:
http://www.gbv.de/dms/zbw/839457812.pdf

[63] www.knf.gov.pl/Images/BANKI_2016_06-2-12-2016_tcm75-48308.pdf – str. 52

[64] Przewodniczący KNF do Senatorów: „W tym kontekście warto dodać, że emisja niskooprocentowanych i łatwo dostępnych kredytów walutowych była jedną z głównych przyczyn skokowego wzrostu cen na rynku nieruchomości, co ostatecznie w naszej ocenie mogło doprowadzić do zmniejszenia dostępności mieszkań dla przeciętnych gospodarstw domowych oraz powodowało konieczność zaciągania coraz wyższych kredytów”
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,271,2.html

[65] www.knf.gov.pl/Images/BANKI_2016_06-2-12-2016_tcm75-48308.pdf – str. 48 i str. 34: tabela 10.

[66] ZBP: „Cechą szczególną bilansu polskiego sektora bankowego jest wyższa wartość papierów wartościowych będących w portfelach banków, niż wartość zadłużenia przedsiębiorstw”
Raport o sytuacji ekonomicznej banków – Banki 2010 – str. 10

[67] „Polskie banki oprocentowują kredyty przy koncie na poziomie od 10 do 16 proc., czyli blisko maksymalnego dozwolonego pułapu. Do tego dochodzą opłaty i prowizje, dlatego rzeczywisty koszt kredytu jest wyższy.”
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/790593,koszty-kredytow-oplaty-prowizje-w-polsce-banki-zarabiaja-jak-w-kolonii.html

[68] www.knf.gov.pl/Images/BANKI_2016_06-2-12-2016_tcm75-48308.pdf – str 32: wykres 29, str, 39-41.

[69] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285957

[70] „[Niemieckie] orzecznictwo stosuje jeszcze dalej idące gwarancje ochronne (z zakresu ochrony konsumenta) i nie dopuszcza, aby stabilność sektora bankowego gwarantowana była kosztem konsumenta (M. Fervers, „Anmerkung von Wiss“, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ 2014, s. 511-512).”
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/889888,kogo-obciazyc-ryzykiem-walutowym-frankowiczom-wystarczy-wykonanie-wyroku-trybunalu-w-luksemburgu.html

[71] Uchwała Senatu z 26go kwietnia 1990:
“Art. 2. Banki mogą udzielać kredytów o stałej stopie oprocentowania przy uzależnieniu wysokości kapitału od innego niż pieniądz miernika wartości (klauzula zbożowa, klauzula złota, klauzula walutowa i inne).”
Wg Stelmachowskiego celem klauzuli walutowej jest wyłącznie redukcja ryzyka pożyczkobiorcy:
„Stąd propozycja, by obok pożyczek o nieco „loteryjnym”, ruchomym oprocentowaniu, stworzyć możliwość pożyczek o stałym, z góry znanym oprocentowaniu, przy uzależnianiu spłaty kapitału od innego niż pieniądz polski, bardziej stabilnego miernika wartości. Wybór należałby do banku.”
ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-23_47.PDF

[72] https://plus.google.com/108992790066580432806/posts/DmiuqrL5eUA

[73] https://drive.google.com/file/d/0B7GGTFDSnefSajF6Q0p3UHpQRkU/view

[74] „Premier J. Kaczyński publicznie zapowiedział skierowanie sprawy do polskiego sądu w celu stwierdzenia nieważności umowy prywatyzacyjnej PZU SA z Eureko z mocy prawa. Jednak na tych zapowiedziach niestety się skończyło, a jego minister SP i wiceminister odpowiedzialny za PZU brnęli od potknięcia do wpadki.”
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ugoda-PZU-z-Eureko-Polska-rozdaje-pieniadze-2023636.html