Które banki będą musiały oddać raty pobrane niezgodnie z prawem?

Które banki będą musiały oddać raty pobrane niezgodnie z prawem?

Związek Banków w Polsce wskazując na możliwe kwoty jakie banki będą musiały oddać klientom zaalarmował w ten sposób Rząd o możliwej trudnej sytuacji tzw. frankowych banków. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wielokrotnie informowało społeczeństwo, Komitet Stabilności Finansowej, Rząd, Parlament a także Prezydenta RP[i] o tym, iż w wyniku stosowania przez banki zapisów umów sprzecznych z prawem Unijnym, a przede wszystkim Dyrektywą 93/13, nastąpi konieczność zwrotu znacznych kwot.  Niezgodność z prawem zapisów w tych umowach potwierdził Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sąd Najwyższy a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mimo to w odpowiedzi na pisma i zapytania Stowarzyszenie otrzymało m.in. informacje z:

  1. Ministerstwa Finansów: „Ministerstwo Finansów zbiera opinie i analizy autorstwa innych instytucji i podmiotów natomiast nie przeprowadzało samodzielnej analizy sytuacji kredytobiorców i banków w związku z udzieleniem przez banki dużej ilości „kredytów indeksowanych, denominowanych do walut obcych”.
  2. Narodowego Banku Polskiego: „Nie jest więc możliwa jednoznaczna ocena skutków finansowych postanowień sądów w tym zakresie”.

Bankowcy nie przedstawili klientom sektora bankowego wpływu tej sytuacji na poszczególne banki. Nie zaznaczyli także, iż banki w sprawozdaniach wskazują na rezerwy jakie są zobligowane poczynić w związku ze zgłoszonymi roszczeniami.

W oparciu o wyliczenia ZBP, Stowarzyszenie przygotowało symulację przewidywanych kwot pobranych niezgodne z prawem, o które mogą wystąpić klienci. Istotny udział w portfelu kredytów indeksowanych, denominowanych (zw. potocznie walutowymi) posiada 7 banków.  Najwięcej, bo od blisko 14 do ponad 23 mld, będzie musiał zwrócić PKO BP. Poważny  problem i wpływ na płynność może wystąpić w mBanku (od 8,8 mld do 14,7) oraz w banku Millennium (od 8,3mld do 13,8 mld).

Szczególnie jednak sytuacja ta może wpływać na Getin Bank, który będzie musiał dokonać zwrotu od 5,8 mld do 9,8 mld złotych.

 

 

  Wartość portfela w MLD[1] Udział procentowy Wymagane kwoty zwrotu w związku ze złamaniem przepisów Dyrektyw,0
zgodnie z wyliczeniami ZBP[2]
Przy założeniu
60 mld
Przy założeniu  80 mld Przy założeniu
100 mld
PKO 31,30 0,23 13,96 18,62 23,27
mbank 19,80 0,15 8,83 11,78 14,72
Millenium 18,60 0,14 8,30 11,06 13,83
BPH 13,20 0,10 5,89 7,85 9,81
Getin Noble 13,10 0,10 5,84 7,79 9,74
Raiffeisen POLBANK 12,10 0,09 5,40 7,20 9,00

 

Należy zaznaczyć, że ta symulacja nie obejmuje kosztów prowadzenia spraw sądowych a liczba pozwów spowodowała drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez banki na – często bardzo drogie – kancelarie prawne. Jak zauważa ZBP kwota ta nie obejmuje także tych „którzy już spłacili swoje kredyty”.

 


 

[1] https://strefainwestorow.pl/artykuly/20160323/ile-frankow-w-bilansach-maja-banki-ad-2016

[2] https://www.money.pl/gospodarka/kredyty-we-frankach-bankowcy-boja-sie-katastrofy-pisza-do-premiera-w-gre-wchodzi-60-mld-zl-6398169851311745a.html

[i] https://www.bankowebezprawie.pl/korespondencja-sbb-z-knf/
https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2019/04/III.P.1.2017.pdf
https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2019/04/III.P.11.2017.SBB_.pdf/
https://www.bankowebezprawie.pl/sbb-nbp-listopad/
https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2017/11/NBP_odpowied%C5%BA_19.10.170001.pdf

https://www.bankowebezprawie.pl/odpowiedz-na-list-jacka-bartkiewicza-czlonka-zarzadu-nbp/

https://www.bankowebezprawie.pl/pismo-premier/

https://www.bankowebezprawie.pl/komitet-stabilnosci-finansowej-slepy-zagrozenia-wynikajace-kredytow-pseudowalutowych/