Historia korespondencji SBB z KNF

1. Pismo SBB.II.2.2017 w sprawie problemów klientów BPH z komunikacją z nowo powstałym bankiem posiadającym wyłącznie aktywa “frankowe”.

2.2017 KNF

Odpowiedź KNF:

2.2017 KNF odpowiedź KNF_27.02.170001

KNF nie widzi problemu, tłumaczenia banku uznaje za wiarygodne, nawet ich nie weryfikuje.

2. Pytania dotyczące finansowania kredytów “frankowych”, w szczególności PKO BP.

2018.III.P.16

2018.III.P.16 powiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania SBB 24 października 2018

2018.III.P.16 odpowiedź Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu – pismo 6.08.2018 odpowiedz na pismo z 4 czerwca 2018

Odpowiedź KNF zawiera formalne usprawiedliwienia służące nieudzieleniu odpowiedzi na pytania.

3. Pytanie o finansowanie i zabezpieczenie ryzyka przez banki. Czy instrumenty pochodne stosowane przez banki CIRS/FX SWAP, zabezpieczające banki przed ryzykiem walutowym w kredytach waloryzowanych do walut obcych wpływały na ryzyko walutowe kredytobiorców i ponoszone przez nich koszty kredytu?
III.P.6.2017.SBB

III.P.6.2017.SBB odpowiedź KNF na pismo z 9 sierpnia 2017

W odpowiedzi KNF stwierdza niezgodnie z wiedzą naukową, że stosowane przez bank instrumenty finansowe nie miały wpływu na ryzyko po stronie klienta.

4.  Pytania o opiniowanie projektów ustaw przez KNF

USTAWA 2018-04-19-Odpowiedź-na-wniosek-o-uip

USTAWA 2018-06-01-Odpowiedź-dla-wnioskodawcy

USTAWA Odpowiedź KNF dla wnioskodawcy na pismo z 20 kwietnia 2018

USTAWA odpowiedź KNF na pismo z 29 sierpnia

KNF gubi się w zeznaniach. Raz twierdzi, że opinie sporządzali eksperci od rachunkowości, a w kolejnym piśmie odpowiada, że z takimi ekspertami się nie spotyka ani nie zatrudnia w związku z czym nie może ich wskazać z nazwiska.
Więcej informacji na temat tej korespondencji.

5. Zapytanie o wyjaśnienie wpływu instrumentów pochodnych CIRS/FX SWAP ubezpieczających ryzyko walutowe banków w kredytach waloryzowanych do walut obcych na ryzyko walutowe klientów.
Wniosek_KNF_11_09_SBB

Wniosek_KNF_11_09_SBB DPP_ZAP_023_142_4_2017 odpowiedź na pismo z 12 września 2017

KNF informuje, że nie odpowie na pytania, bo nie posiada wiedzy na ten temat i pytania nie spełniają wymogów formalnych.

6.  Zapytanie o wyjaśnienie bezczynności KNF w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządy banków działających w Polsce.
Wniosek_KNF_11_SBB-w-SA

Wniosek_KNF_11_SBB-w-SA DPP_ZAP_0511_97_2_2017 odpowiedź na pismo z 16 listopada 2017

KNF odmawia odpowiedzi na pytanie z przyczyn formalnych.

7. Zapytanie o plany Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków wychodzących z Polski i podziału ich aktywów na część zbywalną i część niezbywalną – zawierającą wyłącznie pakiet kredytów
waloryzowanych do CHF. Pytamy czy KNF wobec negatywnych doświadczeń z BPH zrobi to samo w przypadku Deutsche Bank i Raiffeisen i udzieli zgody na ucieczkę z Polski banków oraz pozostawienie niezbywalnych i problematycznych aktywów “frankowych” wbrew interesowi państwa?

Wniosek_KNF_12_SBB_1_15_12

Wniosek_KNF_12_SBB_1_15_12 odpowiedź-wniosek-udip-Stowarzyszenie-Stop-Bankowemu-Bezprawiu-z-15-grudnia

KNF odmawia udzielenia odpowiedzi na pytania z przyczyn formalnych.
Więcej informacji o problemach klientów Raiffeisen Bank Polska wynikłych z decyzji KNF.

8. Zapytanie o wyjaśnienie bezczynności KNF w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządy banków działających w Polsce.
Wniosek_KNF_13_SBB 2017

Wniosek_KNF_13_SBB 2017 Odpowiedz DPP_ZAP_0511_97_2_2017

KNF odmawia udzielenia odpowiedzi na pytania z przyczyn formalnych.

9. Zapytanie o wyjaśnienie wpływu instrumentów pochodnych CIRS/FX SWAP ubezpieczających ryzyko walutowe banków w kredytach waloryzowanych do walut obcych na ryzyko walutowe klientów. Zapytanie o straty państwa w wyniku transferu z Polski środków ubezpieczających ryzyko banków.

Wniosek_KNF_grudzien_2018

Wniosek_KNF_grudzien_2018 odpowiedź KNF 26 lutego 2019

KNF nie udziela odpowiedzi na pytania tłumacząc się względami formalnymi oraz brakiem wiedzy w przedmiotowym temacie.

10. Pismo do Jacka Jastrzębskiego nowego przewodniczącego UKNF. W piśmie SBB informuje co zdaniem strony społecznej najbardziej “szwankowało” w działaniu urzędu.

2018.III.P.30_KNF