Commerzbank pociągnięty do odpowiedzialności za frankowe grzechy mBanku

Sprawujący nadzór finansowy w strefie euro Europejski Bank Centralny oraz niemiecki odpowiednik BaFin rozpoczynają dochodzenie przeciwko spółce-matce mBanku – Commerzbankowi.

To skutek zawiadomienia obu nadzorów finansowych o bezpośrednim udziale Commerzbanku w procederze sprzedaży toksycznych produktów finansowych przez mBank, ponieważ bez zapewnienia finansowania przez Commerzbank mBank nie byłby w stanie przeprowadzić zmasowanej akcji sprzedaży kredytów hipotecznych waloryzowanych CHF. Ponadto, oba nadzory finansowe będą prowadzić dochodzenie w powiązanej sprawie potencjalnego oszustwa podatkowego popełnionego przez mBank oraz Commerzbank na terytorium Polski, ponieważ w.w. finansowanie akcji sprzedaży toksycznych produktów finansowych odbywało się na nierynkowych i niekorzystnych dla mBanku warunkach, skutkując zaniżonymi podatkami odprowadzanymi w Polsce przec spółkę-córkę niemieckiego Commerzbanku. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych był konsultowany przed złożeniem zawiadomień do ECB i BaFin. Dzięki uprzejmości uprzednio zaangażowanego w tę sprawę brytyjskiego nadzoru finansowego FCA podjęta też była próba konsultacji KNF, niestety polski nadzór finansowy nie wykazał zainteresowania, próbując raczej znaleźć powody, by nie zająć się sprawą przewinień Commerzbanku oraz jego grupy na terenie Polski.