Pismo skierowane do Pani Premier w sprawie zaniechań KNF, MF, NBP oraz w sprawie działań Prezesa Banku PKO BP

 

SBB.II.4.2016
Warszawa, 28 września 2016 r.


Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów


Zarząd Krajowy Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu czuje się w obowiązku przedstawić swoje Stanowisko ogłoszone po spotkaniu z Grupą Roboczą ds. Ryzyka „Walutowych” Kredytów Mieszkaniowych (GRKW) powołanego przy Komitecie Stabilności Finansowej.

W naszej ocenie Komisja Nadzoru Finansowego jak i Narodowy Bank Polski kierują się wyłącznie interesem wąskiej grupy banków pomijając całkowicie skutki społeczne i gospodarcze, straty budżetu państwa czy też bezpieczeństwo depozytów.

Odnieśliśmy wrażenie, że wskaźniki statystyczne są istotniejsze od stabilności finansowej Obywateli, a głównym wyróżnikiem stabilności makro ostrożnościowej jest zysk banków w większości wyprowadzany do zagranicznych właścicieli. Pozbawienie polskiej gospodarki tych środków, powoduje problemy budżetu państwa i polskich rodzin, a buduje dobrobyt poza granicami naszego kraju. Pięciokrotny wzrost zysku sektora bankowego w ostatnich kilkunastu latach nie przełożył się na choćby podobny wzrost dobrobytu gospodarstw domowych. Skutkiem działania instytucji finansowych w ostatnich latach jest zaś upadek tysięcy rodzin.

Zdumiewająca i naganna jest również postawa Ministerstwa Finansów. Pan Paweł Szałamacha w poprzedniej kadencji Sejmu był autorem poprawki do projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów „walutowych”. Poprawka ta pozwalała na zrównanie kredytów „walutowych” z kredytami udzielonymi i spłacanymi w złotych, została ona poparta przez cały Klub Prawa i Sprawiedliwości.

Jednak od ponad roku Ministerstwo Finansów nie podjęło żadnych działań zmierzających do rozwiązania problemu kredytów pseudo walutowych czy też polisolokat. Problem ryzyka systemowego i prawnego związanego z tymi kredytami jest dostrzegany i w przypadku zakupu banku, posiadającego takie umowy, portfel ten nie jest przejmowany. Mimo, to Minister Finansów nie dokonał żadnej analizy zagrożeń wynikających z tej sytuacji. Nie dokonał też oceny skutków społecznych, gospodarczych i strat budżetu państwa wynikających z tej sytuacji. W dalszym ciągu toleruje transferowanie gigantycznych zysków za granicę Państwa.

Jednocześnie wyrażamy głębokie oburzenie wobec działań Prezesa Banku PKO BP, który mimo sprzeciwu Senatorów RP dokonał zakupu Banku Nordea posiadającego duży portfel kredytów „walutowych” i tym samym stał się ich właścicielem. Mimo, iż już wtedy znany był raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spreadów walutowych, zapadły pierwsze prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie nieuczciwych zapisów w umowach kredytów indeksowanych. Jednocześnie Prezes Banku sugeruje, iż do faktu wykonywania umów zgodnie z prawem będą musieli dopłacić pozostali klienci. Prezes, który swoimi działaniami naraża bank na ryzyko prawne, uzależnia rentowność banku od waluty na którą Państwo Polskie nie ma wpływu, jest największym zagrożeniem dla stabilności danego banku.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o spotkanie, w trakcie którego będziemy mogli przedstawić stan faktyczny związany z nieuczciwymi praktykami banków. Chcemy rzetelnie przedstawić zagrożenia jakie widzimy dla sektora bankowego, budżetu Państwa jak i społeczeństwa wynikające z dalszego utrzymania obecnego stanu rzeczy. Sytuacja przedstawiana przez organy nadzoru jak  i Ministerstwo Finansów niestety nie ma odzwierciedlenia w praktykach banków wobec ich klientów.

 

Arkadiusz Szcześniak
Prezes