Oświadczenie po spotkaniu z Grupa Roboczą powołaną przy KSF

SBB

Warszawa, 25 września 2016r.

STANOWISKO
ZARZĄDU KRAJOWEGO
STOWARZYSZENIA STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU

Po spotkaniu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB) z Grupą Grupy Roboczej ds. Ryzyka (pseudo) Walutowych Kredytów Mieszkaniowych przy Komitecie Stabilności Finansowej (KSF).
W dniu 23 września 2016r na zaproszenie Grupy Roboczej ds. Ryzyka (pseudo) Walutowych Kredytów Mieszkaniowych (GRKW) powołanego przy Komitecie Stabilności Finansowej, odbyło się spotkanie z przedstawicielami SBB (Arkadiuszem Szcześniakiem, Mariuszem Zającem, przy wsparciu merytorycznym mec. Barbary Garlacz).
Przedstawiciele SBB zaprezentowali swoje krytyczne stanowisko wobec dotychczasowego braku działań ze strony instytucji wchodzących w skład KSF. Przedstawiliśmy stanowisko strony społecznej w zakresie:

  • trudnej sytuacji kredytobiorców i ich rodzin oraz wpływ tych zjawisk na całą gospodarkę w tym sektor finansowy,
  • ryzyka ekonomicznego związanego z brakiem należytego nadzoru nad produktami finansowymi wprowadzanymi na rynek polski,
  • szczególną uwagę zwróciliśmy na fakt, iż saldo blisko dwieście tysięcy kredytów przewyższa wartość zabezpieczenia (LTV), co stawia pod znakiem zapytania dalszy sens obsługi tych produktów,
  • ryzyka prawnego związanego z licznymi wadami prawnymi umów i tworzącą się linią orzeczniczą wobec kredytów,
  • ryzyka systemowego dla sektora bankowego w sytuacji wystąpienia większej liczby pozwów oraz niespłacalności kredytów i braku stosownych działań regulatora rynku w tym zakresie.

Spotkanie miało charakter wysłuchania strony społecznej, a przedstawiciele Grupy Roboczej ograniczyli się do komentarzy do naszych wypowiedzi.

W naszej ocenie obecne propozycje nadzorcze, zakładające zwiększenie wag ryzyka na kredyty walutowe miałyby de facto taki sam skutek jak zastosowane w 2015 r. domiary kapitałowe (add-on). Działania te, mimo blokady kapitału nie skłoniły żadnego banku do polubownego wyjścia z tych toksycznych produktów.
Organy nadzoru otrzymały niezbędne narzędzia (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym) w postaci buforów ryzyka systemowego. Kredyty „walutowe” są tutaj przykładem cyklicznego ryzyka systemowego., szczególnie, iż blisko 200 tys umów nie posiada pełnego zabezpieczania kredytu (LTV). Instrument ten jest wprowadzany rozporządzeniem wydanym przez Ministra Finansów. W UE bufor ryzyka systemowego wprowadziły już m.in. Austria, Czechy, Estonia, Holandia, Szwecja i Węgry. Nie widać jednak wśród przedstawicieli KSF chęci do skorzystania z tego narzędzia w sposób skuteczny.
W naszej ocenie instytucje te kierują się wyłącznie interesem wąskiej grupy banków pomijając całkowicie skutki społeczne, gospodarcze, straty budżetu państwa czy też bezpieczeństwo depozytów. Odnieśliśmy wrażenie, że wskaźniki statystyczne są istotniejsze od stabilności finansowej Obywateli, a głównym wyróżnikiem stabilności makroostrożnościowej jest zysk banków w większości wyprowadzany do zagranicznych właścicieli. Pozbawienie tych środków polskiej gospodarki, powoduje problemy budżetu państwa i polskich rodzin, a buduje dobrobyt poza granicami naszego kraju. Pięciokrotny wzrost zysku sektora bankowego w ostatnich kilkunastu latach nie przełożył się na choćby podobny wzrost dobrobytu gospodarstw domowych.

Arkadiusz Szcześniak
Prezes
Stowarzyszenia
Stop Bankowemu Bezprawiu