Konferencja Problemy konsumenta na rynku finansowym

Konferencja Problemy Konsumenta na rynku finansowym SBB
Konferencja Problemy Konsumenta na rynku finansowym

Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszeń Konsumenckich

7 października 2016 r., g. 9:00, Sala Kolumnowa Sejmu RP

Oglądaj transmisję!

Zapraszamy Państwa na współorganizowaną przez SBB konferencję “Problemy konsumenta na rynku finansowym”, którą swoim patronatem objął Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej ważnej i potrzebnej w naszym kraju dyskusji, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie obserwowanych nadużyć wobec konsumentów, przedsiębiorców i wszystkich klientów na rynku finansowym oraz ich skutków społecznych, a także stosowanych rozwiązań w prawodawstwie i orzecznictwie państw europejskich.

Zadbaliśmy o to, by w konferencji wzięły udział osoby i instytucje, których autorytet i stanowisko jest szczególnie istotne w kontekście problemów konsumentów na rynku finansowym, w tym m.in. przedstawiciele Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK. Wśród zaproszonych gości znajdą się także osoby z krajów, w których z powodzeniem rozwiązano problemy konsumentów na rynku finansowym.

Plan ramowy konferencji mogą Państwo zobaczyć na stronie konferencji (agenda).

Proszę pamiętać o zbiórce środków na organizację tej ważnej konferencji.

Będzie obecnych 22 prelegentów, w tym 10 zaproszonych gości zagranicznych.

Głos zabiorą przedstawiciele m.in.:

 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Rzecznika Finansowego,
 • Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Fundacji Jesteśmy Zmianą,
 • Kancelarii prowadzących pozwy sądowe,
 • Stowarzyszenia SBB oraz Pro Futuris,

oraz zagraniczni goście reprezentujący stowarzyszenia z Wielkiej Brytanii, Grecji, Cypru, Węgier, Islandii, Hiszpanii, Bośni i Hecregowiny, Ukrainy oraz Włoch.

Na konferencji zostaną poruszone m.in. tematy:

 • Waloryzacja kredytów w praktyce – ewolucja linii orzeczniczej,
 • Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39,
 • Polityczne skutki braku ustawowego rozwiązania problemu toksycznych kredytów,
 • Wpływ kursu waluty obcej na wykonanie zobowiązań w pieniądzu krajowym,
 • Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych,

oraz odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem zagranicznych gości „Rozwiązanie problemów konsumenta na rynkach finansowych w Europie.

REJESTRACJA

Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się jako goście konferencji korzystając z formularza pod adresem konferencja.bankowebezprawie.pl (rejestracja).

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. W mailu zwrotnym otrzymają Państwo szczegóły dotyczące sposobu płatności za konferencję oraz pozostałe informacje organizacyjne.

INFORMACJA O WSPARCIU FINANSOWYM KONFERENCJI

Zachęcamy do finansowego wsparcia naszej konferencji – przedsięwzięcia, które jest inicjatywą organizowaną w pełni oddolnie. Oficjalnie zarejestrowana przez Stowarzyszenie SBB zbiórka środków trwa za pośrednictwem serwisu zrzutka.


Prosimy o wsparcie ochrony praw konsumentów i drobnych przedsiębiorców.

Więcej informacji na bieżąco na stronie konferencji konferencja.bankowebezprawie.pl

 

Powrót do strony głównej #SBB