sankcjakredytudarmowego

Sankcja kredytu darmowego

Czym jest Sankcja kredytu darmowego? a. Ustawa o kredycie konsumenckim z 2001r. (Dz. U. Nr 100, poz.1081) obowiązuje od 19 września 2002r. do 18 grudnia 2011r. b. Ustawa o kredycie…


Sankcja Kredytu Darmowego (SKD)

Sankcja darmowego kredytu umożliwia konsumentowi zwrot pożyczonej sumy bez ponoszenia dodatkowych opłat, jeżeli instytucja finansowa, taka jak bank czy firma pożyczkowa, naruszyła prawa konsumenta określone w ustawie. To oznacza, że…