Stanowisko Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w sprawie afery KNF

Stowarzyszenie oczekuje zmiany modelu nadzoru nad instytucjami finansowymi. Obecny sposób działania nadzoru  nie zapobiegł powstawaniu afer finansowych, których ofiarą padło wiele milionów Polaków. Afery takie jak Amber Gold, LC, polisolokaty, opcje i kredyty “walutowe” oraz GetBack doprowadziły do kilkudziesięciu miliardów strat polskiego społeczeństwa.

Do czasu dokonania niezbędnych zmian koniecznym jest powołanie na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego osoby, która da gwarancję niezależności od wpływów sektora finansowego. Osoby, która otwarcie mówi o występujących na tym rynku patologiach i zadba przede wszystkim o bezpieczeństwo najsłabszych uczestników rynku

Stowarzyszenie już w październiku 2016 r. wskazywało, że powołanie Pana Marka Chrzanowskiego na fotel Przewodniczącego KNF nie służy przejrzystości działań tej instytucji i nie poprawi jakości w nadzorze nad rynkiem finansowym[1].

Jak wynika z opublikowanych nagrań, SBB kolejny raz nie myliło się i niestety kolejny raz ucierpią na tym nie finansiści, a zwykli Obywatele, klienci banków. Firmy te powinny być nadzorowane w sposób przejrzysty, wykluczający możliwość podejrzenia urzędników państwowych o korupcję i gwarantujący bezpieczeństwo środków deponowanych przez klientów.

Stowarzyszenie już w 2016 r. domagało się zmiany sposobu nadzoru nad instytucjami finansowymi, działającymi na terenie RP[2]. Wskazaliśmy, iż obecny model  jest niewydolny, narażony na korupcję, a osoby zatrudnione w Komisji Nadzoru Finansowego są zbyt blisko związane z sektorem bankowym, który mają nadzorować. Tylko w ostatnich 3 latach dwukrotnie udowodniliśmy publicznie kłamstwa  urzędnikom KNF[3] w tym także w zakresie bardzo istotnego raportu dotyczącego skutków tzw. “ustaw frankowych”[4].

Stowarzyszenie złożyło także zawiadomienie[5] na poprzednie kierownictwo KNF, w tym na byłego przewodniczącego Pana Andrzeja Jakubiaka, za niedopełnienie obowiązków służbowych, także w zakresie rozwiązywania problemu systemowego dotyczącego kredytów denominowanych i indeksowanych kursami walut obcych. Od lutego 2018 r. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie[6].  Pan Jakubiak tuż po zakończeniu kadencji otrzymał w “nagrodę” intratną posadę w mBanku, który ma jeden z większych portfeli tych toksycznych instrumentów finansowych.

Z ujawnionego stenogramu rozmów pomiędzy szefem KNF, a właścicielem jednego z największych banków w Polsce dowiadujemy się, że podstawowym mechanizmem korumpującym działania nadzoru finansowego w Polsce jest nagradzanie stanowiskami zarówno samych pracowników nadzoru, jak i osób powiązanych z nimi towarzysko, rodzinnie i biznesowo. Dotyczy to nie tylko bezpośrednio oferty korupcyjnej złożonej przez przewodniczącego KNF, ale także kilku innych spraw przywołanych w trakcie rozmowy m.in. przypadek “Babkiewicza”, któremu Przewodniczący KNF oferował “przejście na emeryturę” do Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Jako Stowarzyszenie skupiające wokół siebie osoby oszukane przez sektor bankowy wzywamy również do opublikowania całości stenogramu rozmów Leszka Czarneckiego i byłego przewodniczącego KNF. Jako Obywatele i osoby zainteresowane problemem mamy do tego prawo, a media będące w posiadaniu materiałów źródłowych nie mogą stosować cenzury w tym zakresie.

W trakcie kadencji byłego już przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego nadzór podjął szereg decyzji, które nie są uzasadnione ani interesem państwa, ani tym bardziej interesem klientów banków. Przykładem może być zgoda nadzoru na wydzielenie banków skupiających w sobie niechciane i wyceniane przez rynek na “śmieciowe” aktywa kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.

Decyzje KNF pozwoliły bez przeszkód uciec kapitałowi zagranicznemu z Polski, a pozostawić “kadłubowe” banki z wątpliwą wartością aktywów, które mogą stać się w przyszłości źródłem problemów dla stabilności systemu finansowego. Nie wiadomo bowiem, czy zgromadzone w nich aktywa będą w stanie pokryć roszczenia poszkodowanych przez banki klientów, a wówczas pokrycie tych roszczeń spadnie bezpośrednio na skarb państwa. Przypadki te dotyczą: banku BPH, Deutsche Banku oraz Raiffeisen Banku. Pytania kierowane do KNF przez stronę społeczną o przyczyny tych decyzji nigdy nie doczekały się odpowiedzi[7].

W związku z powyższym pojawiają się inne pytania, które muszą znaleźć odpowiedź, a instytucje mające dostęp do pełnego stenogramu, mają obowiązek rozwiać wszelkie wątpliwości opinii publicznej.

Czy rozmówcy – Pan Czarnecki i Pan Chrzanowski, mają coś do ukrycia w kwestii kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych – CHF?

Kto tolerował sposób działania Getin Banku opierający się głównie na sprzedaży produktów przynoszących ogromne straty dla klientów?

Kto pozwolił na doprowadzenia Getin Banku do stanu, w którym otrzymuje on pomoc publiczną (zwolnienie z podatków)?

Jak wielu Prezesów banków przez ostatnie lata odwiedzało KNF i jaki charakter miały prowadzone z nimi rozmowy?

Jak długo w Polsce będzie tolerowane i akceptowane bankowe bezprawie, które jasno wynika ze stenogramów?

 

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/przewodniczacym-komisji-nadzoru-finansowego-zostal-byly-czlonek-rady-polityki-pienieznej-marek-chrzanowski/

[2] https://www.bankowebezprawie.pl/stanowisko-sbb-sprawie-nowego-modelu-nadzoru-finansowego/

[3] https://www.bankowebezprawie.pl/knf-dementuje/

[4] https://www.bankowebezprawie.pl/kiedy-knf-mowi-prawde/

[5] https://www.bankowebezprawie.pl/sbb-zlozylo-zawiadomienie-prokuratury-wobec-knf/

[6] https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2018/11/20.02.18_Prokuratura_Szczecin_Ds-41.20160001.pdf?fbclid=IwAR18HxNT6O51Yjb50vtwbCZ2o8FYc1luyoDj2tgGUPcHrGA7v55Tf0TpTHk

[7] https://www.bankowebezprawie.pl/stop-sprzedazy-db/