Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego został były członek Rady Polityki Pieniężnej Marek Chrzanowski

KNF

Fakt ten jest o tyle zastanawiający, że w czasie kilku miesięcy sprawowania funkcji w RPP Marek Chrzanowski dwukrotnie rezygnował z członkostwa w niej ze względu na sprawy osobiste. Wcześniejsze sprawowanie przez niego funkcji w organie Narodowego Banku Polskiego wskazuje, iż przyczyny były inne i de facto nadzór nad bankami zostanie pod wpływem NBP. Będzie to rozwiązanie niespotykane i pokazujące, że banki dalej będą mogły w Polsce wprowadzać nieuczciwe produkty.

Nadzór, który musi stawić czoła wielu wyzwaniom, wymaga pełnego poświęcenia. W tej sytuacji powstaje pytanie, czy kolejne afery zostaną rozliczone i przede wszystkim, czy nadzór zacznie wykonywać obowiązki w ten sposób, aby obywatele polscy byli chronieni przed wprowadzeniem na rynek produktów niebezpiecznych zarówno dla nich, jak i dla całej gospodarki. Polska gospodarka i obywatele stracili miliardy złotych na aferach: Amber Gold, polisolokat, kredytów pseudowalutowych, upadku SKOK Wołomin i SK Banku. W czasie gdy polski nadzór finansowy był ślepy na te i kolejne, liczne afery, z Polski wyprowadzono kilkadziesiąt miliardów złotych (obok wyprowadzonych ponad 60 mld zysków).

Organy nadzoru w UE i USA nałożyły na banki w ostatnich latach miliardy kar. Tymczasem KNF, w dziesięcioleciu swego istnienia, według swoich własnych informacji, nałożył kary na banki jedynie w siedmiu przypadkach, na całkowitą sumę 1 150 000 zł. Daje to średnią  wartość kary równą 160 000 zł. Charakterystyczne, że wszystkie wymierzone kary dotyczyły formalnych uchybień w produktach bankowych, a w żadnym przypadku nie były związane ze szkodą wyrządzoną klientom banku.

Taki stan rzeczy pozwala postawić pytanie, czy to jest Komisja, która nadzoruje wyprowadzanie z Polski kolejnych miliardów? Czy też proceder ten zostanie zatrzymany?

Dokonana właśnie zmiana Przewodniczącego wydaje się potwierdzać, iż dla obecnego Rządu zatrzymanie drenażu polskiej gospodarki nie jest priorytetem. Priorytetem jest za to utrzymanie ogromnych zysków sektora bankowego.

Arkadiusz Szcześniak
Prezes