Pozew przeciwko skarbowi Państwa za zaniechania urzędów w związku z toksycznymi kredytami pseudowalutowymi

instrument pochodny

Pseudokredyty w CHF są instrumentami pochodnymi

Pseudokredyty w CHF są instrumentami pochodnymi. Pseudokredyty w CHF są bezspornie instrumentami pochodnymi i to wcale nie dlatego, że wbudowano tam coś podobnego do CIRS. Pierwszy warunek – produkt ten w całości jest instrumentem pochodnym…