Wielkie zwycięstwo polskich kredytobiorców! Wyrok TSUE potwierdza, że banki muszą stosować europejskie standardy uczciwości

Pomoc psychologiczna


Bezpłatna pomoc psychologiczna

Pan Cezary Grochowski zgodził się pełnić dyżury bezpłatnej pomocy psychologicznej.
Osoby w trudnej sytuacji życiowej w związku z pseudokredytem mogą zadzwonić na numer podany na stronie i uzyskać specjalistyczną pomoc.