Bezpłatna pomoc psychologiczna

Pan Cezary Grochowski zgodził się pełnić dyżury bezpłatnej pomocy psychologicznej.
Osoby w trudnej sytuacji życiowej w związku z pseudokredytem mogą zadzwonić na numer podany na stronie i uzyskać specjalistyczną pomoc.

https://www.bankowebezprawie.pl/zadzwon-pomoz-sobie/

Pan Cezary doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, ale przede wszystkim w Policji. Pracował z osobami najciężej dotkniętymi przez los. Ukończył studia na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Proszę o przekazanie informacji o dostępnej pomocy psychologicznej jak najszerzej. Czasami trudno jest samemu ocenić na ile trudna jest sytuacja osób, z którymi mamy kontakt.

Serdecznie dziękujemy Panu Cezaremu za poświęcenie swojego czasu i okazane wsparcie.