Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Pan Cezary Grochowski zgodził się pełnić dyżury bezpłatnej pomocy psychologicznej.
Osoby w trudnej sytuacji życiowej w związku z pseudokredytem mogą zadzwonić na numer podany na stronie i uzyskać specjalistyczną pomoc.

https://www.bankowebezprawie.pl/zadzwon-pomoz-sobie/

Pan Cezary doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, ale przede wszystkim w Policji. Pracował z osobami najciężej dotkniętymi przez los. Ukończył studia na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Proszę o przekazanie informacji o dostępnej pomocy psychologicznej jak najszerzej. Czasami trudno jest samemu ocenić na ile trudna jest sytuacja osób, z którymi mamy kontakt.

Serdecznie dziękujemy Panu Cezaremu za poświęcenie swojego czasu i okazane wsparcie.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).