Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bezpłatne porady prawne dla poszkodowanych przez banki: Kraków i Katowice

Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania podczas których będzie można uzyskać bezpłatne porady obywatelskie, związane z problemami prawnymi osób poszkodowanych przez banki, w związku z tzw “kredytami frankowymi”. Porady będą miały charakter porady ustnej (np. analiza umowy z bankiem), ewentualnie będzie również udzielana pomoc przy napisaniu krótkich i prostych pism, np. reklamacji.

KRAKÓW

Kolejny dwugodzinny dyżur odbędzie się już 3.10.2017 r. od godz 17:00, do 19:00. W przypadku dużego zainteresowania, zostaną uruchomione kolejne cykliczne dyżury, w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Porad udziela Radca Prawny Piotr Kopeć, zajmujący się rozwiązywaniem problemów prawnych, związanych z tzw.” kredytami frankowymi”.

Adres: ul. Długa 48/15

Osoby zainteresowane poradą proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: [email protected] oraz [email protected] lub pod nr tel: 501008794. Na spotkanie należy zabrać wszelka dokumentację, dotyczącą problemu prawnego lub przesłać ją wcześniej w zgłoszeniu mailowym.

KATOWICE

Zapraszamy wszystkich poszkodowanych przez banki na bezpłatne porady prawne, które odbywać się będą w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 5.10.2017 r
ul.Kopernika 14 w godzinach 17-19
w sali numer 6 (I piętro)

Porad udzielać będzie Radca Prawny Dorota Pilarczyk.
Osoba odpowiedzialna: Kama Porczak SBB Region Południowy, Kraków

Osoby zainteresowane poradą proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: [email protected] lub pod nr tel: 602783933.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).