Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Podziękowania za wsparcie dla Pana Cezarego Grochowskiego – psychologa

Serdecznie dziękujemy panu Cezaremu Grochowskiemu, który po programie w TV Trwam i Radio Maryja zgłosił się jako wolontariusz i pełni rolę dyżurującego psychologa. O jego pomoc możemy zwrócić się wtedy, kiedy mamy już wszystkiego dość, a presja ze strony banków i firm windykacyjnych wydaje się nie do udźwignięcia.

Od października, kiedy Pan Cezary podjął się tej funkcji pomógł już sporej grupie potrzebujących. Części z nich udzielił wsparcia psychologicznego, w 4 przypadkach przeprowadził z osobami potrzebującymi pomocy krótkotrwałą terapię poznawczą. W dwóch przypadkach Pan Cezary zalecił bezpośredni kontakt z miejscowym psychiatrą lub psychologiem ze względu na zdiagnozowanie problemów, których nie uda się rozwiązać drogą telefoniczną, ale wymagają one szczególnej i bezpośredniej uwagi specjalisty.

Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc!

Pamiętajmy, że całkowitą winę za oferowanie produktów finansowych niezgodnych z prawem i opartych na nieuczciwej konstrukcji finansowej  ponoszą wyłącznie banki oraz osoby w nich zatrudnione, które podjęły decyzję o dopuszczeniu ich do sprzedaży. Nie bierzmy za nich odpowiedzialności za to co się stało.

Jeżeli zaczynasz mieć wszystkiego dosyć, czy tracisz poczucie sensu życia, nie obwiniaj się. Nie oskarżaj o wszystko. Pamiętaj, to nie Twoja wina. Jeżeli potrzebujesz wsparcia psychologicznego – skontaktuj się z Panem Cezarym.

 

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).