Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Agnieszka Wachnicka o raporcie w Polskim Radiu

Rzecznik Finansowy
Rzecznik Finansowy logo

 

 

Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w urzędzie Rzecznika Finansowego

rozmawia z redaktorem o raporcie “Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami“.

Poruszone zostały sprawy wad umownych i klauzul abuzywnych zawartych w umowach waloryzowanych walutą obcą.

Do zapoznania z treścią całego raportu zapraszamy po wysłuchaniu audycji, jest on zamieszony na naszych stronach (link w nazwie raportu) oraz na stronie Rzecznika Finansowego z komentarzem, pod tym linkiem.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).