Bank sprzedał nieuczciwy produkt? Polisolokatę, obligacje korporacyjne (GetBack) lub pseudokredyt "walutowy"? Weź udział w bezpłatnej konferencji! Projekt sfinansowany w 100% ze środków przekazanych przez UOKiK.

Agnieszka Wachnicka o raporcie w Polskim Radiu

Rzecznik Finansowy
Rzecznik Finansowy logo

 

 

Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w urzędzie Rzecznika Finansowego

rozmawia z redaktorem o raporcie “Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami“.

Poruszone zostały sprawy wad umownych i klauzul abuzywnych zawartych w umowach waloryzowanych walutą obcą.

Do zapoznania z treścią całego raportu zapraszamy po wysłuchaniu audycji, jest on zamieszony na naszych stronach (link w nazwie raportu) oraz na stronie Rzecznika Finansowego z komentarzem, pod tym linkiem.