Po spotkaniu w UOKiK – POZYTYWNIE

Logo UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chce poprawić swój wizerunek i zaprasza do współpracy.
Pierwsze takie spotkanie wiosny nie czyni, ale padły ważne słowa o chęci współpracy. Czy będzie nowy raport, tym razem UOKiK?

W dniu 14 czerwca 2016 r…

Wice Prezes UOKiK-u Dorota Karczewska zaprosiła do dyskusji w sprawie kredytów „walutowych” przedstawicieli Kancelarii Prawnej mec. Beatę Komarnicką-Nowak i Mariusz Korpalskiego, oraz przedstawicieli środowiska „frankowiczów”.
Podczas spotkania przedstawiciele UOKiK zaprezentowali kwestie prawne i problemy z jakimi się borykają, przy formułowaniu odpowiedzi i stanowisk w sprawach kredytów „frankowych. Wyjaśniono, między innymi, że brak reakcji na używanie przez banki klauzul abuzywnych do wyliczania rat kredytu, wynika z orzecznictwa sądowego. Jednakże, podawane przykłady orzeczeń sądowych nie wskazywały, by UOKIK występował przed sadami w sposób wystarczający i zdeterminowany. Strony dyskusji zgodziły się, że musi nastąpić zmiana takiego podejścia i należy wspólnie pracować nad nowymi rozwiązaniami w walce z dominującą pozycją firm finansowych.

Pani Prezes Dorota Karczewska wskazała na nowe narzędzie jakim dysponuje UOKiK przy wsparciu klientów. Jak podkreśliła, istotny pogląd w sprawie powinien pomóc zwracającym się w sądowych bataliach z bankami. Ze strony Pani Prezes padło także pytanie do reprezentacji kredytobiorców: „Gdzie widzicie Państwo naszą (UOKiK-u) aktywność?”.
Był to początek konstruktywnej części spotkania. Padła propozycja, wypracowanie wspólnego stanowiska, przy którym miały by pracować instytucje stworzone do ochrony klientów i związane z rynkiem finansowym, z odziałem środowiska poszkodowanych klientów banków i wsparciu kancelarii prawnych.

Strona społeczna miała by przedstawić swój punkt widzenia oraz określić kierunek opracowań. Sformułowanie precyzyjnych pytań, byłby początkiem merytorycznego opracowania dla oszukanych na „franka”.
To początek wspólnych prac i jako środowisko „frankowiczów”, zaangażujemy się w ich realizację. Liczymy także, że jest to istotny zwrot w podejściu i zwrócenie się w szczególny sposób na potrzeby zwykłego Obywatela.
Następne spotkanie „frankowiczów” w UOKiK, planowane za około 2-3 tygodnie.

Wszyscy, którzy chcą się włączyć w takie prace zapraszam do kontaktu ze mną lub Arkadiusz Szcześniak.