Webinar: omówienie wyroków TSUE z dn. 7.12.2023 r. oraz 14.12.2023 r.

Trybunał unijny ogłosił datę publikacji wyroków w polskich sprawach frankowych! Uzyskamy stanowisko w sprawie przedawnienia roszczeń banku, odsetek ustawowych za opóźnienie, zarzutu zatrzymania oraz oświadczenia o skutkach nieważności umów kredytowych.
W dniu 14.12.2023 r. o godz. 19:30, radca prawny Sylwester Kasprzewski oraz radca prawny Sara Ciołek omówią niniejsze dwa wyroki, ich przełożenie na sprawy sądowe przeciwko bankom oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Na webinarze będzie również przedstawiciel zarządu SBB.
Pierwsza sprawa to C-140/22 mBank S.A. Warszawski sąd skierował do TSUE 4 pytania prejudycjalne, które mówią o:
1. Czy umowa staje się nieważna dopiero po złożeniu przez konsumenta oświadczenia, że nie wyraża zgody na obowiązywanie nieuczciwych postanowień, wie jakie są konsekwencje nieważności i zgadza się na takie rozstrzygnięcie?
2. Czy przedawnienie roszczeń banku biegnie dopiero od oświadczenia konsumenta, nawet jeżeli wcześniej bank otrzymał wezwanie do zapłaty?
3. Czy konsument może żądać odsetek dopiero od momentu złożenia oświadczenia, czy od wezwania do zapłaty wysłanego do banku wcześniej?
4. Czy kwota podlegająca zwrotowi na rzecz konsumenta może być pomniejszona o odsetki kapitałowe, które bank naliczyłby, gdyby umowa była ważna (jakaś inna forma wynagrodzenia za korzystanie z kapitału)?
Druga sprawa to C-28/22 Getin Noble Bank S.A. W niniejszej sprawie do TSUE skierowanych zostało 5 pytań prawnych, które dotyczą:
1. Czy termin przedawnienia roszczeń banku jest uzależniony od:
• Poinformowania przez konsumenta banku o tym, że uważa że postanowienia są niedozwolone,
• Od pouczenia konsumenta przez sąd o możliwości uznania postanowień za niedozwolone,
• Od złożenia przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy,
• „zdania przez konsumenta” egzaminu z pytań sądu o skutki nieważności umowy,
• Od prawomocnego wyroku sądu ustalającego nieważność umowy.
2. Pytanie dot. tego czy przedsiębiorca powinien sam zweryfikować świadomość konsumenta co do nieważności umowy kredytowej,
3. Czy możliwa jest sytuacja w której bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta zaczyna się szybciej niż roszczeń przedsiębiorcy?
4. Czy banki mogą powoływać się na prawo zatrzymania,?
5. Czy powołując się na zarzut zatrzymania, bank może uniknąć zapłaty odsetek za to, że nie oddał konsumentowi należności w terminie wynikającym z wezwania do zapłaty?
Obydwa wyroki zostaną omówione podczas jednego webinaru w czwartek 14 grudnia, o godzinie 19:30 live na fan page BankoweBezprzwie.pl
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Zarząd Stowarzyszenia SBB