Ugoda bankowa, a proces sądowy oraz pytanie czy grozi nam upadłość ze strony kolejnego banku?

Czy ugody proponowane przez banki są uczciwe oraz jak mają się one do procesów sądowych? Czy grozi nam upadłość kolejnego banku tj. Getin Noble Bank? Kolejne zapytanie prawne do TSUE, tym razem o odsetki zasądzane od daty oświadczenia! Jak również: co z tą waloryzacją (pierwsze wyroki sądowe) i potrąceniem?

Zapraszamy na webinar z r.pr. Sylwestrem Kasprzewskim oraz r.pr. Krzysztofem Wesołowskim podczas którego omówione zostały poniższe zagadnienia m.in.:

1. Jakie banki proponują propozycje ugód? Przykłady propozycji ugód? Ugoda zawarta przed sądem – czy jest możliwa? Czy da się więcej uzyskać na drodze sądowej? Czy jest możliwe podważenie zawartej ugody z bankiem?

2. Czy czy w świetle upadłości Getin Noble Bank SA jest zagrożenie upadłością przez kolejne banki? Jakie przesłanki wskazują na to, że bank zaczyna mieć złą sytuację finansową?

3. Jak wygląda sytuacja banku BPH SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Int.?

4. Kolejna sprawa frankowa w Trybunale unijnym, tym razem dotycząca tego, czy odsetki za opóźnienie powinny być naliczane od momentu złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę?

5. Pierwsze rozstrzygnięcia w sprawach o waloryzację,

6. Potrącenie – co, kiedy, kto pierwszy składa oświadczenie o potrąceniu, kredytobiorca czy bank?