Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Ważny komunikat dot. akcji “WYLICZANIE ROSZCZEŃ”

Komunikat SBB

Komunikat SBB: Pojawiły się nieprawdziwe informacje o odpłatności naszej akcji „Wyliczanie Roszczeń”.

Informujemy, że  akcja „Wyliczanie Roszczeń” JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. Jedyne koszty to opłata sądowa, podniesiona w tym roku do 300 zł.

Prowadzący akcję wyliczania roszczeń robią to społecznie, nie czerpiąc z niej żadnych ukrytych korzyści finansowych.

Koordynatorzy „wyliczania roszczeń” proszą o informacje temat ew. prób zarobienia na akcji z pomocą materiałów SBB.


Info prosimy przesyłać na adresy:
[email protected]
kopia: [email protected]

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).