Oblicz, ile są ci winni! Wylicz swoje roszczenie!

Zielona wyspa

[31 kwietnia 2106 AKTUALIZACJA]:
Zaktualizowany artykuł dostępny jest tutaj.

Krzywdy i straty konsumentów, powstałe w wyniku bezprawnych działań banków i instytucji finansowych można i trzeba oszacować!

Dołączcie do naszej akcji wyliczania roszczeń, dowiedzcie się ile straciliście i jak zostaliście pokrzywdzeni. Odzyskajcie swoje pieniądze. Zażądajcie zadośćuczynienia!

 

Akcję koordynuje Pełnomocnik Zarządu SBB ds. Wyliczania Roszczeń Andrzej Stępkowski.

Banki oraz instytucje finansowe, działające w Polsce dopuściły się wielu nadużyć, a może nawet i przestępstw, które w konsekwencji mają katastrofalny wpływ nie tylko na nasze kieszenie, zdrowie fizyczne i psychiczne ale i na polską gospodarkę. Włączając się w akcję Wyliczania Roszczeń dajesz sobie i swojej rodzinie szansę na odzyskanie utraconych pieniędzy. Pomagasz też w doprowadzeniu do powołania Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie ustalenia szczegółów powstania wielu patologii w prawie bankowym.  Przyczynisz się również do poprawy transparentności produktów bankowych na wzór zachodni.

Akcja ma charakter ciągły, a spotkania odbywają się cykliczne co dwa tygodnie – aż do odwołania. Odszukaj poniżej swoje województwo, skontaktuj się z koordynatorem działającym najbliżej Ciebie i przyjdź na kolejne spotkanie w sprawie  szczegółów Akcji.

Napisz maila a dostaniesz materiały do zapoznania się przed spotkaniem.

 

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZKICH W DNIACH  28.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04.2016
godzina 14:00

 

Mazowieckie, Warszawa:
ul: Zgoda 12 – Klub Pianka Drink &Food
– koordynator – Maciek Janiszewski
– kontakt – tel. +48 602-715-115 e-mail  [email protected]

Świętokrzyskie: Kielce tym razem tylko informacja
– koordynator – Ewa Midura
– kontakt – tel. +48 669 399 920 e-mail  [email protected]

Małopolskie: Kraków
sala przy parafii Św. Jadwigi, ul: Łokietka 60 (przy siłowni)
– koordynator – Artur Chamielec
– kontakt – tel. +48 781-358-893 e-mail  [email protected]

Wielkopolskie: Poznań
UWAGA w każdy wtorek godz. 18:00
POZNAŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I
WOLONTARIATU  CENTRUM BUKOWSKA ul: Bukowska 27/29
– koordynator – Karol Zemanek
– kontakt – tel. +48 573-274-409 e-mail  [email protected]

Opolskie: Opole
BUDYNEK RADIA „DOXA” ul: Koraszewskiego 7-9 (przy rynku)
– koordynator – Roman Wollny
– kontakt – tel. +48 500-009-487 e-mail  [email protected]

Śląskie: Rybnik
HOTEL „RYNKOWY” ul: Korfantego 2 (rynek)
– koordynator – Piotr Cybułka
– kontakt – tel. +48 606-726-319 e-mail  [email protected]

Dolnośląskie: Wrocław
LO nr. XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul: Tęczowa 60
(parking od ul: Szpitalnej)
– koordynator – Andrzej Stępkowski
– kontakt – tel. +48 733-850-933 e-mail  [email protected]

Zachodniopomorskie: Szczecin – tym razem tylko informacja.
– kontakt – e-mail  [email protected]
Warmińsko – Mazurskie Prosimy o kierowanie się do sąsiednich województw.

Lubuskie – tym razem tylko informacja.
– koordynator Zenon Wasilewski
– kontakt: tel. +48 515 211 039, e-mail [email protected]

Podkarpackie – Prosimy o kierowanie się do sąsiednich województw

Podlaskie – Białystok
Restauracja „KAWELIN” ul: Legionowa 10
Uwaga w co drugą środę, godzina 19:00  24.02, 9.03, 23.03, 6.04, 20.04
– koordynator – Mariusz Rafałko
– kontakt – tel. +48 602-784-703 e-mail  [email protected]

Kujawsko – Pomorskie: Toruń
GIMNAZJUM nr 21 ul: Gustawa Morcinka
– koordynator – Sławek Wiliński
– kontakt – tel. +48 515-325-906 e-mail  [email protected]

Łódzkie: Łódź
HOTEL „FOKUS” ul: Łąkowa 23
– koordynator – Piotr Laskowski
– kontakt – tel. +48 518-573-498 e-mail  [email protected]

Lubelskie (Lublin) HOTEL „LOGOS” ul: Akademicka 4
– koordynator – Jerzy Brania
– kontakt – tel. +48 603-639-038 e-mail  [email protected]

 

PLUSY AKCJI

KORZYŚCI INDYWIDUALNE

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń na 10 lat.

Sprecyzowanie i wyliczenie roszczeń wobec banku/instytucji finansowej.

Wykazanie procederu nadużyć przez konkretny bank/instytucję.

Pozyskanie grup osób mogących wystąpić w procesie sądowym w charakterze świadka w sprawie konkretnego banku/instytucji( np. suma kwot pseudofranków w danym dniu, w danym banku).

 

KORZYŚCI GLOBALNE

ZEBRANIE szerokiego materiału dowodowego do wykorzystania dla parlamentarnej komisji śledczej z udziałem strony społecznej, w sprawie nadużyć, manipulacji oraz powstałych krzywd i strat jakich dokonały instytucje finansowe.

USTALENIE KIM MY JESTEŚMY. Powstanie listy rodzajów szkód, poniesionych przez konsumentów w wyniku patologicznych działań sektora finansowego.

USTALENIE ILU NAS JEST. Oszacowanie  ilości osób poszkodowanych przez instytucje finansowe-głównie banki, które mają roszczenia wobec nich.

USTALENIE CZEGO CHCEMY.  Co-mięsięczne podawanie do wiadomości publicznej informacji na temat aktualnej sumy roszczeń konsumentów wobec sektora bankowego.

 

TEMATY PROBLEMÓW OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ  BANKI

1) BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny) – PROBLEMY – RÓŻNE FORMY

Banki sięgały po BTE bez chęci porozumienia z wierzycielem, bez prób podjęcia rozmów i bez zastosowania środków pomocowych. Nieoczekiwanie rozwiązywano umowę kredytową i przystępowano do egzekucji, uzyskując w „sprzedaży wymuszonej” bardzo niską cenę i przypisując pozostałą różnicę długu wobec banku, a nawet zajmując inne własności kredytobiorcy. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

2) DŁUG I EGZEKUCJA – RÓŻNE FORMY

Bank sprzedał lub przekazał do egzekucji twój – jak twierdzi – dług, nie informując cię o nim, z czego wynikły dodatkowe koszty i problemy.

 

3) ROZWIĄZANIE UMOWY KREDYTOWEJ

Bank rozwiązał umowę kredytową bądź inną i zażądał natychmiastowej spłaty zadłużenia. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

4) ODMOWA SPŁATY ZADŁUŻENIA – NA PODSTAWIE UMOWY UBEZPIEZENIOWEJ – ZDROWOTNEJ

Twój (za pośrednictwem banku) ubezpieczyciel obsługujący twój produkt kredytowy odmówił spłaty zadłużenia po wystąpieniu zdarzenia zawartego w umowie ubezpieczeniowej, t.j. śmierci kredytobiorcy lub trwałego kalectwa, czy też innych zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

5) ŻĄDANIE DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU

Bank zażądał dodatkowego zabezpieczenia do udzielonego wcześniej kredytu bądź innej formy pożyczki, w przeciwnym razie zagroził konsekwencjami, pomimo terminowych wpłat (spłat) raty kredytu. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

6) PRZENIESIEMY CI ZABEZPIECZENIE JAK SPŁACISZ STARY KREDYT I  WEŹMIESZ NOWY POD ZASTAW NOWEGO ZABEZPIECZENIA.

Bank nie zgodził się na przeniesienie zabezpieczenia z tańszego przedmiotu zabezpieczenia kredytu na droższy (np.: z mniejszego mieszkania na większe) ale zażądał natychmiastowej spłaty kredytu,  szczególnie w walucie obcej i wzięcie nowego kredytu w złotówkach pod hipotekę nowej nieruchomości, pomimo regularnych wpłat rat kredytowych. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

7) POLISOLOKATY – UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI – RÓZNE FORMY.

Np.: brak informacji o ryzyku takiej formy „ubezpieczeniowego oszczędzania” i o utracie

kapitału podczas rezygnacji. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

8) ZNIKNIĘCIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z KONTA – RÓŻNE FORMY

Próba lub oszustwo, związane z wpłatami, wypłatami oraz niezgodnością stanu konta z

Twoją wiedzą. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

9) 100% WYSOKOŚCI HIPOTEKI DO KOŃCA UMOWY KREDYTOWEJ

Bank nie zgodził się na wpisanie zmniejszonej (aktualnej) wartości hipoteki ustanowionej na księdze wieczystej. Nie chcąc potwierdzić FAKTU – na dzień wnioskowania, za nią twoją potencjalną pozycję finansową, a ty żyjesz z piętnem podwyższonego ryzyka pomimo regularnie pomniejszanego zadłużenia wobec Banku, poprzez spłacanie rat kredytu. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

10) BIK – BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ – RÓŻNE PROBLEMY I FORMY

Opisz, jak trafiłeś do rejestru BIK-u, czy np. zarejestrowano Cię bez uprzedzenia o drobnych zaległościach, bez dania Ci szansy rozwiązania problemu, o którym – być może – nie wiedziałeś?  A może nienaturalnie długo trwało czekanie na wykreślenie cię z BIK-u po spłaceniu jednego kredytu, co uniemożliwiło Ci wzięcie nowego w tym okresie?

 

11) BEZPRAWNA WALORYZACJA KREDYTU PSEUDO  WALUTOWEGO.

Bezpodstawne przyrównanie „JEDNOSTKI WALORYZACYJNEJ” do jednostki waluty, której banki nie posiadały. Czerpanie korzyści z indeksacji kredytów. Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

SZEF GRUPY ZADANIOWEJ – „ROSZCZENIA”  NA  POLSKĘ
WROCŁAW – ANDRZEJ STĘPKOWSKI
tel. +48 733-850-933, e-mail.  [email protected]