Wyliczanie roszczeń osób poszkodowanych przez banki

Zielona wyspa

“Niewolnicy banków” organizują

OGÓLNOPOLSKA AKCJA
WYLICZANIE ROSZCZEŃ OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ BANKI

 

Startujemy z akcją prowadzoną na trenie całego kraju, mając na względzie ułatwienie dostępu poszkodowanym do koordynatorów tej akcji. Akcja ta ma na celu ustalenie wynikłych krzywd i poszczególnych roszczeń oraz ich globalny wymiar, których ogół posłuży jako dowód do zainicjowania i powołania Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie ustalenia szczegółów powstania wielu patologii w systemie finansowym, poprzez którą instytucje finansowe – głównie banki,  dopuściły się wielu nadużyć, a może nawet i przestępstw, które w konsekwencji mają katastrofalny wpływ na polską gospodarkę i wielu obywateli RP.

 

Akcja nasza ma charakter cykliczny, ciągły aż do odwołania.

Najbliższe spotkania: 03.04 – 24.04.2016

Szczegóły Akcji u koordynatorów lokalnych.

 

PLUSY AKCJI

Plusy przystąpienia do AKCJI „ROSZCZENIA” (Akcja wyliczenia roszczeń osób poszkodowanych przez banki) w formie legalizacji „ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ”

 

KORZYŚCI INDYWIDUALNE

 1. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń na 10 lat.
 2. Sprecyzowanie i wyliczenie roszczeń wobec banku.
 3. Wykazanie procederu nadużyć przez konkretny bank.
 4. Pozyskanie grup osób mogących wystąpić w procesie sądowym w charakterze świadka w sprawie konkretnego banku ( np. suma kwot pseudofranków w danym dniu, w danym banku).

 

KORZYŚCI GLOBALNE

 1. Zebranie globalnego materiału dowodowego do utworzenia parlamentarnej komisji śledczej z udziałem strony społecznej, w sprawie nadużyć, manipulacji oraz powstałych krzywd i strat jakich dokonały instytucje finansowe ( banki ).
 2. (KIM MY JESTEŚMY) Zebranie informacji społecznej odnośnie rodzajów poszkodowań w społeczeństwie przez sektor finansowy.
 3. (ILE NAS JEST) Zebranie informacji społecznej odnośnie ilości osób poszkodowanych przez instytucje finansowe-głównie banki, które mają roszczenia wobec nich.
 4. (CO MY CHCEMY) Zebranie roszczeń i podawanie sukcesywnie co miesiąc publicznie do informacji na portalach globalną sumę roszczeń wobec sektora bankowego.
 5. Wynik – (ciągły) akcji jako suma roszczeń społecznych wobec sektora bankowego – KARTĄ PRZETARGOWĄ przy pracach nad akceptacją w sejmie projektu ustawy.
 6. Globalne uświadomienie aparatu prawa przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości (sądów) z istotą i skalą oszustwa z jakim mamy do czynienia.

 

TEMATY PROBLEMÓW OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ  BANKI

1) BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny) – PROBLEMY – RÓŻNE FORMY

Bank z różnych powodów skorzystał z BTE bez chęci poprzedzających rozmów i próby

zastosowania środków pomocowych, rozwiązał umowę kredytową i przystąpił do

egzekucji, uzyskując w „sprzedaży wymuszonej” bardzo niską cenę i przypisując

pozostałą różnicę długu wobec banku, a nawet zajmując inne własności kredytobiorcy.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

2) DŁUG I EGZEKUCJA – RÓŻNE FORMY

Bank sprzedał lub przekazał do egzekucji twój – jak twierdzi – dług, nie informując cię o

nim, z czego wynikły dodatkowe koszty i problemy.

 

3) ROZWIĄZANIE UMOWY KREDYTOWEJ

Bank rozwiązał umowę kredytową bądź inną i zażądał natychmiastowej spłaty

zadłużenia

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

4) ODMOWA SPŁATY ZADŁUŻENIA – NA PODSTAWIE UMOWY

    UBEZPIEZENIOWEJ – ZDROWOTNEJ

Twój (za pośrednictwem banku) ubezpieczyciel obsługujący twój produkt kredytowy

odmówił spłaty zadłużenia po wystąpieniu zdarzenia zawartego w umowie

ubezpieczeniowej, t.j. śmierci kredytobiorcy lub trwałego kalectwa, czy też innych

zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

5) ŻĄDANIE DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU

Bank zażądał dodatkowego zabezpieczenia do udzielonego wcześniej kredytu bądź

innej formy pożyczki, w przeciwnym razie zagroził konsekwencjami, pomimo

terminowych wpłat (spłat) raty kredytu.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

6) PRZENIESIEMY CI ZABEZPIECZENIE JAK SPŁACISZ STARY KREDYT I

    WEŹMIESZ NOWY POD ZASTAW NOWEGO ZABEZPIECZENIA.

Bank nie zgodził się na przeniesienie zabezpieczenia z tańszego przedmiotu

zabezpieczenia kredytu na droższy (np.: z mniejszego mieszkania na większe) ale

zażądał natychmiastowej spłaty kredytu, szczególnie w walucie obcej i wzięcie nowego

kredytu w złotówkach pod hipotekę nowej nieruchomości, pomimo regularnych wpłat rat

kredytowych

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

7) POLISOLOKATY – UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z

    UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI – RÓZNE FORMY.

Np.: brak informacji o ryzyku takiej formy „ubezpieczeniowego oszczędzania” i o utracie

kapitału podczas rezygnacji.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

8) ZNIKNIĘCIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z KONTA – RÓŻNE FORMY

Próba lub oszustwo, związane z wpłatami, wypłatami oraz niezgodnością stanu konta z

Twoją wiedzą.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

9) 100% WYSOKOŚCI HIPOTEKI DO KOŃCA UMOWY KREDYTOWEJ

Bank nie zgodził się na wpisanie zmniejszonej (aktualnej) wartości hipoteki

ustanowionej na księdze wieczystej.

Nie chcąc potwierdzić FAKTU – na dzień wnioskowania, zaniża twoją potencjalną

pozycję finansową, a ty żyjesz z piętnem podwyższonego ryzyka pomimo regularnie

pomniejszanego zadłużenia wobec Banku, poprzez spłacanie rat kredytu.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.

 

10) BIK – BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ – RÓŻNE PROBLEMY I FORMY

Opisz, jak trafiłeś do rejestru BIK-u, czy np. zarejestrowano Cię bez uprzedzenia o

drobnych zaległościach, bez dania Ci szansy rozwiązania problemu, o którym – być

może – nie wiedziałeś?  A może nienaturalnie długo trwało czekanie na wykreślenie cię

z BIK-u po spłaceniu jednego kredytu, co uniemożliwiło Ci wzięcie nowego w tym

okresie?

 

11) BEZPRAWNA WALORYZACJA KREDYTU PSEUDO  WALUTOWEGO.

Bezpodstawne przyrównanie „JEDNOSTKI WALORYZACYJNEJ” do jednostki

waluty, której banki nie posiadały. Czerpanie korzyści z indeksacji kredytów.

Z tego faktu wynikły problemy a tym samym koszty.


 

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZKICH W DNIU 17.01.2016r. godz. 14:00

 1. Mazowieckie (Warszawa) ul: Bruzdowa 11 – (wejście od parkingu)

– koordynator – Maciek Janiszewski

– kontakt – tel. +48 602-715-115 e-mail  [email protected]

 

 1. Świętokrzyskie (Kielce) – tym razem tylko informacja

– koordynator – Mateusz Krawczyk

– kontakt – tel. +48 669-399-920 e-mail  [email protected]

 

 1. Małopolskie (Kraków) sala przy parafii Św. Jadwigi, ul: Łokietka 60 (przy siłowni)

– koordynator – Artur Chamielec

– kontakt – tel. +48 781-358-893 e-mail  [email protected]

 

 1. Wielkopolskie ( Poznań) UWAGA w każdy wtorek godz. 18:00

POZNAŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I

WOLONTARIATU  CENTRUM BUKOWSKA ul: Bukowska 27/29

– koordynator – Karol Zemanek

– kontakt – tel. +48 573-274-409 e-mail [email protected]

 

 1. Opolskie (Opole) BUDYNEK RADIA „DOXA” ul: Koraszewskiego 7-9 (przy rynku)

– koordynator – Roman Wollny

– kontakt – tel. +48 500-009-487 e-mail  [email protected]

 

 1. Śląskie (Rybnik) HOTEL „RYNKOWY” ul: Korfantego 2 (rynek)

– koordynator – Piotr Cybułka

– kontakt – tel. +48 606-726-319 e-mail  [email protected]

 

 1. Dolnośląskie (Wrocław) LO nr. XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul: Tęczowa 60

(parking od ul: Szpitalnej)

– koordynator – Andrzej Stępkowski

– kontakt – tel. +48 733-850-933 e-mail  [email protected]

 

 1. Zachodniopomorskie (Szczecin)

– koordynator Marek Ugoda +48 734-703-171  [email protected]

– Kawiarnia Finezja, ul .Ku Slońcu 25d / róg ul.Karola Miarki

 

 1. Warmińsko – Mazurskie Prosimy o kierowanie się do sąsiednich województw.

 

 1. Pomorskie (Trójmiasto) – tym razem tylko informacja.

– koordynator – Aneta Gałwa

– kontakt – tel. +48 601-634-427 e-mail  [email protected]

 

 1. Lubuskie (Gorzów)

– koordynator Zenon Wasilewski +48 515-211-039  [email protected]

– Kawiarnia Śnieżka, ul.Obotrycka 12  przy Katedrze

 

 1. Podkarpackie (Stalowa Wola)

– koordynator Danuta Nowacka +48 664-325-518 [email protected]

– Hotel Hutnik, ul.Wyszyńskiego 12 Stalowa Wola

 

 1. Podlaskie (Białystok) Restauracja „KAWELIN” ul: Legionowa 10

– koordynator – Mariusz Rafałko

– kontakt – tel. +48 602-784-703 e-mail  [email protected]

 

 1. Kujawsko – Pomorskie (Toruń) GIMNAZJUM nr 21 ul: Gustawa Morcinka

– koordynator – Sławek Wiliński

– kontakt – tel. +48 515-325-906 e-mail  [email protected]

 

 1. Łódzkie (Łódź) HOTEL „FOKUS” ul: Łąkowa 23

– koordynator – Piotr Laskowski

– kontakt – tel. +48 518-573-498 e-mail  [email protected]

 

 1. Lubelskie (Lublin) HOTEL „LOGOS” ul: Akademicka 4

– koordynator – Jerzy Brania

– kontakt – tel. +48 603-639-038 e-mail  [email protected]

 

PEŁNOMOCNIK GRUPY ZADANIOWEJ – „ROSZCZENIA” NA POLSKĘ

Wrocław, Pan Andrzej Stępkowski, tel. +48 733-850-933, e-mail [email protected]