Co się dzieje z ustawą likwidującą oszustwa bankowe?

Sejmowa Komisja Finansów SBB

Co się dzieje z ustawą likwidującą oszustwa bankowe?

Ustawa jest praktycznie gotowa i aktualnie (na dzień 8 stycznia 2016r) trwają w Kancelarii Prezydenta prace nad ostatecznym jej kształtem, nie zawsze z naszym udziałem.

Zostaliśmy poinformowani, że duża część naszych postulatów, zawartych w przesłanych przez SBB poprawkach, została uwzględniona przez stronę prezydencką (jeszcze czekamy na bardziej szczegółową informację).

W toku prac w Pałacu Prezydenckim, omawiane były różne warianty rozwiązań i zakresu ustawy o kredytach pseudo-walutowych. Nasze stanowisko, by traktować pseudo kredyty jako oszustwo, nie zawsze znajdowało poparcie. Bardzo ważną kwestią jest także, by z ustawy mogli skorzystać wszyscy oszukani przez banki (nie boimy się wymawiać tego słowa).

Ponieważ nadal nie wiemy jaki będzie ostateczny kształt ustawy PAD uważamy, że powinniśmy złożyć także nasz projekt. Nie chcemy aby pominięto w Parlamencie jakąkolwiek kwestię uznawaną przez nas za ważną, podczas przyjmowania ostatecznego kształtu ustawy. Jeśli są Posłowie chętni go poprzeć, to złożymy również swój projekt. Mamy wstępne zapewnienia, że znajdzie się wystarczająca liczba posłów, chętnych go złożyć. (Wasze opinie w tej sprawie będą także cenne).

Informację przekazał Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.

Przypominamy również o 15 stycznia, rocznicy czarnego czwartku, liczymy na Waszą obecność.

Natomiast Maciej Pawlicki, prezesa stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu przekazał, że 7 stycznia Prezydent Andrzej Duda przyjął go na spotkaniu . Uczestniczyli w nim również Minister Maciej Łopiński oraz Dyrektor Przemysław Bryksa z Kancelarii Prezydenta.

Na trwającym około godziny spotkaniu omówiono prace nad projektem ustawy w sprawie tzw. kredytów frankowych, dokonano analizy rozbieżności między projektem społecznym, a projektem Kancelarii (opracowanym z udziałem Minsiterstwa Finansów). Prezydent podjął kilka decyzji zbieżnych z oczekiwaniami strony społecznej, jednak nie wszystkie postulaty strony społecznej znajdą się w projekcie. Prezydent zobowiązał swych urzędników do zakończenia prac w przyszłym tygodniu. Wtedy też projekt zostanie skierowany do Komisji Nadzoru Finansowego z zapytaniem o skutki wprowadzenia ustawy w zaproponowanym kształcie. KNF zostanie zobowiązana do pozyskania od banków i przedstawienia konkretnych danych liczbowych wynikających z obsługiwanych umów, a nie – jak dotychczas do czyni – danych szacunkowych opartych na niezobowiązujących ankietach nadzorowanych banków.

Projekt Prezydencki oparty będzie na zaprezentowanym wcześniej mechanizmie “kredytu sprawiedliwego”, m.in.:

  • uwzględniać będzie umowy już wypowiedziane,
  • zobowiązywać banki do wyeliminowania klauzul uznanych przez sądy za niedozwolone oraz
  • umożliwiać spłacenie kredytu przez oddanie bankowi nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Projekt obejmie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że był przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po uzyskaniu danych z KNF Projekt zostanie skierowany do Sejmu, zapewne w połowie lutego.

Prezydent ze zrozumieniem odniósł do informacji, że strona społeczna o swoje nieuzwględnione w Projekcie postulaty zabiegać będzie podczas prac w komisjach parlamentarnych.