Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i zachęcamy do wsparcia naszych działań

Spekulacyjne instrumenty pochodne jako czynnik wywołujący kryzys finansowy w Polsce i na świecie w latach 2007 – 2010

Autor opracowania: Jarosław Maroń