Rzecznik Finansowy – zasady przyjmowania skarg

Rzecznik Finansowy
Rzecznik Finansowy logo

Rzecznik Finansowy – zasady przyjmowania skarg

Warunkiem przyjęcia reklamacji przez Rzecznika Finansowego jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego w banku.

Nasz wzór wniosku (z opisem).

Ustawa w art. 17 określa, że Rzecznik może podjąć działania w indywidualnej sprawie klienta podmiotu rynku finansowego, o ile złoży on uprzednio reklamację do tego podmiotu. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Finansowym reklamacja to każde wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Ważne: Konsument może występować do Rzecznika Finansowego nie wcześniej, niż po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację (odmowy) z Banku. Rzecznikowi trzeba przedstawić treść reklamacji i odpowiedź z banku

Aby Rzecznik Finansowy mógł skutecznie rozpatrzyć wniosek (skargę/zażalenie), należy przesłać do Biura Rzecznika Finansowego wniosek (skargę/zażalenie) w formie pisemnej, drogą pocztową lub elektroniczną.

Korespondencję należy adresować:
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 WarszawaWnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu odręcznie podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Procedura szczegółowo jest opisana jest na stronie Rzecznika – Zasady przyjmowania wniosków.
Wzór wniosku (skargi/zażalenia) można znaleźć w Bazie Wzorów Pism.
Rzecznik Finansowy uruchomił również dyżury ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym. Pomoc telefoniczna jest udzielana pod nr telefonu 22 333 73 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00.
Jednak ze względu na duże zainteresowanie tą formę pomocy (czytaj mnóstwo ludzi ma problem z bankiem) , RF informuje o mogących wystąpić trudnościach w uzyskaniu  telefonicznej porady. Proponują korzystać zatem z innych form pomocy świadczonej przez Biuro tj. skierowania bezpośrednio pisemnego wniosku (skargi/zażalenia) lub zapytania drogą elektroniczną.

Więcej na temat możliwości składania zapytań w formie elektronicznej – Zasady składania zapytań w formie elektronicznej.

Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem wniosków będą przetwarzane przez Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w  celu rozpatrzenia skargi oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia skargi.