Pismo skierowane do Pani Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przedstawionej przez KNF

List otwarty SBB

Jeden z fragmentów pisma skierowanego do Pani Premier.

Warto pamiętać, iż w krajach w których rozwiązano problem kredytów pseudo-walutowych, w następstwie nie było żadnych strat dla gospodarki, a wręcz przeciwnie – przyniosło to ogromne gospodarcze i społeczne korzyści i było silnym impulsem prorozwojowym. Jedynie w Polsce, z tego samego powodu, miałoby nastąpić załamanie i  finansowy armagedon. Tymczasem oczywiste jest, że – podobnie jak w przypadku programu 500+, zmniejszenie obciążeń gospodarstw domowych przyniesie wzrost gospodarczy. Straty poniosą jedynie osoby zarządzające bankami (zarabiające nawet 36 tys. złotych dziennie), zmniejszą się również kwoty wyprowadzane przez bankierów za granicę.

Treść pisma w dokumencie PDF:
Pismo do Premier