Pismo Prokuratury o wszczęciu śledztwa

Pismo Prokuratury o wszczęciu śledztwa

Prokuratura wszczyna śledztwo w zakresie zbadania wielu nieprawidłowości powstałych w trakcie udzielania kredytów “pseduowalutowych”. Zakres śledztwa obejmuje nieprawidłowości w zakresie:

  • całkowitych kosztów kredytu i rzeczywistej stopie procentowej,
  • spreadu walutowego,
  • braku precyzyjnych kryteriów ustalania kursu,
  • zatajeni faktycznego ryzyka walutowego.

Poniżej znajdą Państwo link z dokumentem do pobrania zawierający wspomniane pismo.

Pismo Prokuratury