wszczęcie śledztwa

Pismo Prokuratury o wszczęciu śledztwa

Pismo Prokuratury o wszczęciu śledztwa

Prokuratura wszczyna śledztwo w zakresie zbadania wielu nieprawidłowości powstałych w trakcie udzielania kredytów “pseduowalutowych”. Zakres śledztwa obejmuje nieprawidłowości w zakresie: całkowitych kosztów kredytu i rzeczywistej stopie procentowej, spreadu walutowego, braku…