Najważniejsze decyzje organizacyjne Zarządu SBB z dnia 12.02.2016 r.

Przystąp do Stowarzyszenia SBB

Wobec faktu, że liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła wymagany w Statucie próg – rozpoczęliśmy tworzenie Regionów Stowarzyszenia. Tym samym Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów Regionów.

Regionów jest 6 – szczegóły w Statucie na naszej stronie.

Do tej pory wpłynęły dwa wnioski o utworzenie regionów, ale w dniu 12 lutego tylko jeden z nich spełniał wymogi formalne. Zgodnie z wymogami Statutu Zarząd podjął uchwałę o utworzeniu Regionu Północno-Wschodniego stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Zachęcamy do szybkiego zwołania zjazdu Regionu, wybrania władz Regionu i prężnego działania w ramach regionalnej struktury.
Jest już także spełniający wymogi formalne wniosek o utworzenie Regionu Centralno-Wschodniego, powołamy go uchwałą w najbliższym czasie.

Zachęcamy do zbierania podpisów pod wnioskami o powołanie pozostałych czterech Regionów. Powołajmy je szybko, by można było działać w ramach nowych struktur.

Zarząd dostrzegł niebezpieczeństwa wynikające z obecnych form przepływu informacji między nami i podjął uchwałę o powołaniu Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego. Zarząd jednogłośnie powierzył tę funkcję Tomaszowi Zasadzie.

Zarząd poparł ideę wyliczania roszczeń poszkodowanych przez banki (nie tylko na pseudokredytach frankowych). Podjęto uchwałę o powołaniu Pełnomocnika Zarządu ds. Wyliczania Roszczeń. Zarząd jednogłośnie powierzył tę funkcję Andrzejowi Stępkowskiemu.

Więcej o akcji Wyliczania Roszczeń: tutaj.

Zarząd podjął decyzję o podziale składek członkowskich: 60% składki będzie przekazywane do regionu mającego osobowość prawną, 40% pozostaje do dyspozycji Zarządu krajowego.

Walny Zjazd Delegatów Regionalnych został wstępnie zaplanowany na 2 kwietnia br. w Warszawie.

Uwaga: nie mylimy sprawy budowania statutowych struktur Stowarzyszenia z akcją Wyliczania Roszczeń. To dwie różne sprawy. Andrzej Stępkowski koordynuje akcję Wyliczania Roszczeń, potrzebuje współpracowników i prosimy włączajcie się, kto może. Namiary na koordynatorów w w linku. Ale nie ma to nic wspólnego z budowaniem struktur stowarzyszenia SBB, które musi być zgodne z naszym Statutem. Przypominamy: wymaga on, by 15 członków Stowarzyszenia z danego Regionu skierowało do Zarządu wniosek o powołanie Regionu, Zarząd weryfikuje wpłaty i deklaracje, powołuje Region i można wybierać władze Regionu (Zarządy i Komisje Rewizyjne) i działać pełną parą.

Pozdrawiamy Wszystkich i bardzo prosimy o aktywność. Jak widać choćby po gorączkowych akcjach banksterów, wchodzimy w decydujący czas naszej walki!

Stop Bankowemu Bezprawiu