Bezpieczne rozwiązanie problemu kredytów pseudowalutowych

Bezpieczne rozwiązanie problemu kredytów pseudowalutowych. Debata z 2016-06-09 nt propozycji ustawy, Prezydent RP.

Bezpieczne rozwiązanie problemu kredytów pseudowalutowych – debata.

W dniu 9 czerwca 2016 roku odbyła się debata, poświęcona problemowi kredytów pseudowalutowych oraz propozycji ustawowego rozwiązania tego problemu.

Udział wzięli eksperci z grupy roboczej od Prezydenta RP, m.in. prof. Witold Modzelewski, prezesi banków udzielających kredytów pseudowalutowych oraz przestawiciele kredytobiorców, głównie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu, m.in. mec. Barbara Garlacz, Stanisław Adamczyk, Jerzy Bielewicz, Piotr Nogal, Arkadiusz Szcześniak i Maciej Pawlicki.

Obecni byli również przedstawiciele Rzecznika Finansowego, p. Agnieszka Wachnicka oraz posłowie, p. Grzegorz Bierecki, p. Janusz Szewczak oraz Jacek Sasin.

Debatę prowadził Z-ca Dyrektora Biura ds Narodowej Rady Rozwoju p. Przemysław Bryksa.

Strona bankowa zaproponował tylko i wyłącznie pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Przedstawiciel Rzecznika Finansowgo powiedział, że większość tych kredytów została udzielona niezgodnie z polskim prawem, a przynajmniej zapisy tych umów w świetle prawa polskiego i europejskiego są zapisami niedozwolonymi.

Mec. Barbara Garlacz zaprezentowała prosty sposób rozłożenia efektu odwalutowania kredytów pseudowalutowych na lata.

Wszyscy przedstawiciele strony Sejmowej zarzucili bankom działanie związane tylko z maksymalizacją zysków, bez oglądania się na przepisy prawa. Bardzo jaskrawymi przykładami są m.in. ignorowane od lat przez banki mBank i Millenium wyroki SOKiK, który uznał wiele zapisów umownych ze wzorców stosowanych przez wymienione jako klauzule abuzywne, czyli nieuczciwe zapisy umowne, które zgodnie z prawem nie obowiązują w podpisanych umowach.

Banksterzy w odpowiedzi na te zarzuty straszyli Państwo polskie możliwymi pozwami w związku z zawartymi porozumieniami międzynarodowymi. Nie odnieśli się jednak w ogóle do Raportu RF oraz do przegranych przez banki wyroków SOKiK oraz Sądu Najwyższego.

Przedstawiciel KPRM (premier Szydło) wskazał, że raport RF jasno mówi o niezgodności tych umów z prawe i zostanie to więte pod uwagę.

Maciej Pawlicki jako znamienne wskazał, że przedstawicielami Banków Polskich są de facto banki niemieckie (m.in Comerzbank oraz Deutsche Bank).

Sama ustawa i związany z nią fundusz ma oczywiście obsługiwać również umowy wypowiedziane oraz możliwość wyjścia z wysokiego salda.

Cieszy nas stanowisko części decydentów wyrażających konieczność szybkiego procedowania ustawy w oparciu o Raport Rzecznika Finansowego, w którym uznano waloryzację kredytów kursem walut obcych za niezgodną z prawem.

W poniższym materiale mogą Państwo obejrzeć materiał z debaty, rozpoczyna się od 15 minuty filmu.