Odpowiedź Prokuratury Krajowej w Warszawie na nasze zawiadomienie o przestępstwie

Prokuratura Krajowa w Warszawie
Prokuratura Krajowa w Warszawie

Przekazujemy Państwu do wglądu pismo, które przyszło do nas w odpowiedzi z Prokuratury Krajowej w Warszawie na nasze zawiadomienie o przestępstwie.


RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA KRAJOWA
DEPARTAMENT
DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI
GOSPODARCZEJ
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

 

PK VII Ko 105.2016

Stowarzyszenie
STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU
ul. Marszałkowska 85/78
00-683 Warszawa

 

    W związku z przekazanym w dniu 19 maja 2016 r. zawiadomieniem o przestępstwie, skierowanym do Prokuratora Generalnego, dotyczącym nieprawidłowych praktyk stosowanych w latach 2006-2009 przez banki przy zawieraniu umów kredytowych, zwłaszcza walutowych, następstwem których było dokonywanie przez kredytobiorców niekorzystnych rozporządzeń mieniem, uprzejmie informuję, że Pismo Stowarzyszenia “Stop Bankowemu Bezprawiu” z siedzibą w Warszawie oraz dołączone do niego zawiadomienie o przestępstwie, złożone przez dr. Jacka Czabańskiego (wraz załącznikami, w tym notatką Barbary Garlacz z kancelarii prawnej “Harvest legal hous” skierowaną do Ministra Sprawiedliwości), zostały w dniu dzisiejszym przesłane Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, którą – w uzgodnieniu z Prokuratorem Krajowym – wyznaczono do prowadzenia w tej sprawie śledztwa.

 

p.o. DYREKTORA
Departamentu do Spraw
Przestępczości Gospodarczej
Michał Ostrowski

Pismo z prokuratury krajowej z dnia 31 maja 2016 r.

Pismo z prokuratury krajowej z dnia 31 maja 2016 r.