Całym sercem jestem z Wami… – Andrzej Duda do ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu

II Manifestacja SBB

Instytucje państwa wykazując całkowitą bierność wobec podnoszonych przez Was problemów, stają faktycznie po stronie lobby bankowego.

– napisał kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda do ruchu STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU. List został odczytany pod Pałacem Prezydenckim w finale sobotniej manifestacji, w której wzięło udział kilka tysięcy osób.

Szczególną bierność wykazuje obecny Prezydent, nie przejawiając żadnych inicjatyw w obronie praw obywateli.

– pisze dalej Andrzej Duda.

Sytuacja kredytobiorców frankowych w wyraźny sposób obrazuje stosunek państwa do jego obywateli. Dobre państwo bowiem to takie, w którym przedstawiciele władzy doskonale wiedzą, że instytucje państwa mają obowiązek nieść pomoc obywatelom w sytuacji zagrożenia o charakterze systemowym. Niezwykle trudna sytuacja kredytobiorców frankowym bez wątpienia jest takim zagrożeniem. (…)

Bardzo się cieszę z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał bankowy tytuł egzekucyjny za sprzeczny z Konstytucją. Bankowy tytuł egzekucyjny jest złym narzędziem relacji handlowej, dającym ogromną przewagę jednej ze stron. Jednak skoro stwierdzono sprzeczność z Konstytucją tej instytucji, czyli bezprawność tego faktycznego instrumentu opresji – wyrok Trybunału powinien zostać niezwłocznie wprowadzony w życie.

Ostatnie lata dobitnie pokazały jak wielkim błędem była wiara, jakoby kapitał nie miał narodowości. Kapitał ma narodowość, a system bankowy jest krwiobiegiem gospodarki.Władze każdego demokratycznego, niepodległego i dobrze zarządzanego państwa powinny rozumieć, że powinien on służyć przede wszystkim własnym obywatelom. Zagraniczny kapitał jest w Polsce mile widziany, ale dokładnie na tych samych warunkach, co kapitał polski. A jeśli łamie polskie prawo – musi natychmiast ponosić konsekwencje tego faktu.

Opowiadam się za znaczącą repolonizacją sektora bankowego, co radykalnie zwiększy możliwość kształtowania polityki gospodarczej w interesie narodu i państwa polskiego.

Szanowni Państwo,

Całym sercem jestem z Wami w Waszym słusznym proteście przeciwko bankowemu bezprawiu, bezczynności polskiego państwa, a także jego działaniom niekorzystnym dla własnych obywateli.  (…)

Jako Prezydent będę nie tylko występował z inicjatywami ustawodawczymi umożliwiającymi realną obronę ofiar bankowej przemocy, ale także stał będę na straży prawa i dobra obywateli, łącznie z użyciem wszelkich przewidzianych prawem narzędzi nacisku na rząd i parlament.

Życzę Wam sukcesu, bo to będzie sukces wszystkich Polaków, sukces Rzeczpospolitej, która jest naszym dobrem wspólnym.

Andrzej Duda

List Andrzeja Dudy jest odpowiedzią na „7 pytań o BANKOWE BEZPRAWIE” skierowanych do wszystkich zarejestrowanych kandydatów na prezydentaRP, w którym czytamy m.in:

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, przez działających na obszarze RP bankierów oszukani na toksycznych instrumentach lichwiarskich zwanych kredytami walutowymi, zwracamy się do Pana/Pani – jako Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej – z siedmioma pytaniami.

Podkreślamy, iż nie chcemy żadnej pomocy finansowej od polskich podatników. Kategorycznie protestujemy również, by taką pomoc otrzymali bankierzy, który – jak wiadomo – w ostatnich 8 latach zarobili na polskich klientach ponad 100 miliardów złotych, większość z tej sumy transferując do swych zagranicznych central. Niestety znaczną część tej sumy uzyskując w wyniku łamania polskiego prawa.

Dlatego żądamy sprawnego państwa, które potrafi egzekwować obowiązujące w nim prawo i w sporze z czującymi swą bezkarność korporacjami stanie po stronie oszukanych obywateli.

Odpowiedzi na poniższe 7 pytań będą świadczyć o stopniu zrozumienia przez Pana sytuacji, w jakiej znalazło się polskie państwo i jego obywatele, a zatem pomogą nam podjąć decyzję na kogo oddamy swoje głosy w nadchodzących wyborach na Najwyższy Urząd w Rzeczpospolitej…

Poza Andrzejem Dudą, na List SBB odpowiedzieli także: Magdalena Ogórek (a dokładniej – w jej imieniu szef jej sztabu), Paweł Kukiz i Paweł Tanajno.

Paweł Kukiz odpowiedział… smsem o treści:

Jestem jednym z Was. Na pohybel banksterze!

Treść listu Tomasza Kality przesłanego w imieniu Magdaleny Ogórek oraz odpowiedź Pawła Tanajno – na stronie www.bankowebezprawie.pl

Prezydent Bronisław Komorowski na List nie odpowiedział.

 

Cały list Andrzeja Dudy.

Wystąpienie Andrzeja Dudy w Wyszkowie: