7 pytań do kandydatów na Prezydenta RP o Bankowe Bezprawie

Wybory Prezydenta RP 2015
Pytania do kandydatów na Prezydent RP

LIST OTWARTY DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP

7 PYTAŃ O BANKOWE BEZPRAWIE

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015

Do Kandydata/Kandydatki  na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej,  oszukani przez działających na obszarze RP bankierów na toksycznych instrumentach lichwiarskich zwanych kredytami walutowymi, zwracamy się do Pana/Pani –  jako Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej – z siedmioma pytaniami.

Na wstępie podkreślamy, iż nie chcemy żadnej pomocy finansowej od polskich podatników. Kategorycznie protestujemy również, by taką pomoc otrzymali bankierzy, który – jak wiadomo – w ostatnich 8 latach zarobili na polskich klientach ponad 100 miliardów złotych, większość z tej sumy transferując do swych zagranicznych central.  Niestety znaczną część tej sumy uzyskując w wyniku łamania polskiego prawa.

Dlatego żądamy sprawnego państwa, które potrafi egzekwować obowiązujące w nim prawo i w sporze z czującymi swą bezkarność korporacjami stanie po stronie oszukanych obywateli.

Odpowiedzi na poniższe 7 pytań będą świadczyć o stopniu zrozumienia przez Pana/Panią sytuacji, w jakiej znalazło się polskie państwo i jego obywatele, a zatem pomogą nam podjąć decyzję, na kogo oddamy swoje głosy w nadchodzących wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  1. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową działalność Prezydenta RP w sprawie obecności w kilkuset tysiącach umów między bankami a ich klientami, klauzul uznanych za niedozwolone i „w imieniu Rzeczypospolitej” zakazanych przez polskie sądy?

 

  1. Czy Pańskim zdaniem klienci banków działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej traktowani są zgodnie z zapewnioną im przez prawo polskie i prawa europejskie równoprawnością świadczeń oraz czy mają zapewnioną skuteczną obronę ze strony instytucji polskiego państwa przed lichwą,  przed stosowaniem w umowach zakazanych zapisów oraz zakazanych praktyk,  przed bankową przemocą?  Jak ocenia Pan/Pani skuteczność działania instytucji polskiego państwa (Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna) w egzekwowaniu wyroków wydanych w ostatnich kilku latach przez polskie sądy przeciw stosowaniu przez bankierów praktyk sprzecznych z polskim i europejskim prawem? Czy – jako Prezydent – widziałby Pan/Pani potrzebę zmiany w tej kwestii i – jeśli tak – jakie działania by Pan/Pani podjął/jęła?

 

  1. Jak ocenia Pan/Pani stopień stosowania się polskiego sądownictwa do wyroku ETS (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) z 26 kwietnia 2012 roku,  który nakazuje: „sądy krajowe są zobowiązane wyciągać z urzędu wszelkie konsekwencje tak, aby nieuczciwe postanowienie umowy nie wiązało konsumentów”?

 

  1. Jak ocenia Pan/Pani decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za sprzeczne z konstytucją zapisy brawa bankowego dotyczące „Bankowego tytułu egzekucyjnego” (BTE), ale wprowadzenie tej decyzji odłożył do sierpnia 2016 roku. Co Prezydent RP powinien uczynić  w tej sprawie?

 

  1. Czy jest Pan/Pani gotów złożyć obietnicę przedłożenia w pierwszym kwartale urzędowania jako Prezydenta RP projektu ustawy wstrzymującej wszystkie egzekucje komornicze w sprawach związanych z u umowami kredytowymi zawierającymi klauzule zakazane przez polskie sądy oraz umowami sprzecznymi z definicją kredytu zawartą w polskim prawie, które jako kredyt określa udzielenie świadczenia, którego spłata składa się  z sumy pożyczki, oprocentowania oraz marży?

 

  1. Jak ocenia Pan/Pani „stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej” skierowane niedawno przez polski rząd do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie zapytania złożonego przez rząd Węgier sygn. C-312), przekonujące sędziów Trybunału, że tzw. kredyty indeksowane/denominowane/walutowe  nie są finansowymi instrumentami pochodnymi, które wymagają oddzielnej procedury sprzedaży, a uznanie je za takowe narażałoby działające w Polsce banki na kilkadziesiąt miliardów „strat”?  Co – jako Prezydent RP – uczyniłby Pan/Pani w tej sprawie?

 

  1. Czy wyznaje Pan/Pani zasadę, że kapitał nie ma narodowości i struktura własnościowa banków działających w Polsce jest właściwa, czy też ma Pan/Pani zdanie odmienne i uważa, że struktura ta ma wpływ niekorzystny dla polskiej racji stanu, szans rozwoju i dobra Rzeczpospolitej oraz dobra obywateli,  a zatem  władze RP stworzyć powinny warunki dla repolonizacji sektora bankowego?

 

Będziemy zobowiązani za udzielenie nam odpowiedzi na powyższe pytania.

Odczytamy je, lub ich kluczowe fragmenty, pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, w finale  II Ogólnopolskiej Manifestacji „STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU” w dniu 25 kwietnia 2015.

 

Podpisano:

Tymczasowy Zarząd Ruchu Obywateli „STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU”

Joanna Kozik, Katarzyna Matuszewska, Maciej Pawlicki, Aneta Wydrzyńska, Michał Zenka

 


 

W dniu 20 kwietnia 2015 roku wysłaliśmy list otwarty – 7 pytań dotyczących bankowego bezprawia, które dzieje się w Polsce, do kandydatów na urząd Prezydenta RP. Odczytaliśmy treść tych pytań w czasie II Ogólnopolskiej Manifestacji “Stop Bankowemu Bezprawiu”.

Powyższe pytania w formie listu otwartego zostały wysłane do kandydatów na Prezydenta RP 2015. Otrzymaliśmy już kilka odpowiedzi, które sukcesywnie będziemy publikować.

Oczywiście opublikujemy również listę kandydatów, którzy odmówili odpowiedzi na zadane pytania lub nie odnieśli się do nich wcale.

Nasza strona na Facebooku BankoweBezprawie.pl