Zgłoszenia do prokuratury

W związku ze złożonym przez SBB zawiadomieniem o możliwości popełnieniu przestępstwa prosimy Państwo o nadsyłanie materiałów z indywidualnych spraw.  Głownie chodzi o wykazanie oszustwa przez doradców kredytowych oferujących te produkty. Przede wszystkim interesują nas sytuacje w których doradca (z imienia i nazwiska):

I.

  • nakłaniał wyłącznie na taki kredyt,
  • jasno stwierdzał, że jest to kredyt walutowy we frankach szwajcarskich, np. budował legendę, o tym, że bank dla kredytobiorcy zakupuje tą walutę, po czym ją sprzedaje, a następnie za pozyskane z rat złotówki kupuje franki szwajcarskie w celu spłaty tego kredytu,
  • wskazywał na wyjątkowe bezpieczeństwo tego produktu i stabilności waluty szwajcarskiej,
  • informował o braku zdolności dla kredytu  w złotych

II.

  • bank w takim przypadku podczas wykonania umowy pobierał nienależny spread i w jakiej kwocie (może w przybliżeniu)
  • w przypadku UNWW gdy np. informował, że jest to ubezpieczenie dla kredytobiorcy mające zapewnić mu ochronę, nie informując, że beneficjentem tego ubezpieczenia tak naprawdę jest bank, a jedynym celem jest tego ubezpieczenia jest uproszczona windykacja na rzecz banku. Podczas gdy kredytobiorca staje się dłużnikiem towarzystwa ubezpieczeniowego. Dodatkowo, np. w przypadku banku Millennium nie informowanie o zmianie ubezpieczyciela UNWW i rozwiązaniu tej umowy, dalsze pobieranie i przywłaszczanie  składek.

III.

  • dodatkowo można wskazywać, pisma z wnioskami do KNF-u, które były składane a nie zostały rozpatrzone, w których był opisywany problem kredytobiorcy,

Ponadto każda inna cenna informacja mogąca świadczyć o procederze przestępczym. Całość proszę napisać w formie oświadczenia, mogą to być wspólne oświadczenia kredytobiorców. Proszę takie oświadczenie podpisać, przeskanować i wysłać na adres [email protected] (region zachodni obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie).

 

Przykład w załączeniu:
oswiadczenie.