Zawiadomienia na BPH

Banki pozywają klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W naszej ocenie naruszają prawo szczególnie w sytuacji gdy bank jednocześnie pobiera raty lub wypowiedział umowę i wzywa do zwrotu aktualnego salda a jednocześnie składa pozew o zwrot kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Postępują tak, jakby sprzedawca za jeden produkt czy usługę chciał jednocześnie dwukrotnej zapłaty lub dwa razy sprzedawał ten sam przedmiot.

W naszej ocenie narusza to szereg przepisów. Nie będziemy ujawniać szczegółowej argumentacji. Ona będzie zawarta w zawiadomieniu, którego wzór przygotujemy dla osób, które otrzymały takie pozwy, będących jednocześnie członkami SBB (bez zaległości w składkach) albo kandydatami na członków (którzy wysłali deklarację członkowską i opłacili składkę za 2022 r.).

Procedura będzie następująca:

  1. Na adres e-mail [email protected] należy przesłać SKANY następujących dokumentów – tu UWAGA !!! KAŻDY DOKUMENT W OSOBNYM PLIKU WYŁĄCZNIE W FORMACIE PDF, w nazwie plików:

najpierw data dokumentu potem nazwa np. 10.10.2016_pozew_o_zaplate_BankX

  • umowa kredytu;
  • wyciąg z pozwu na mocy którego pozwany został bank (najistotniejsza jest kwestia jak zostało sformułowane żądanie – tzw. petitum pozwu);
  • odpowiedź banku na ww. pozew w sprawie głównej (bez załączników);
  • pozew banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału,

 

2 Należy przesłać wypełnioną ankietę (w załączeniu) odpowiednio:

 

  1. Po przesłaniu kompletu dokumentów otrzymają Państwo wzór zawiadomienia, który należy zweryfikować.

Kolejnym krokiem będą zawiadomienia na pozostałe banki.