Porównanie ugody na warunkach KNF z rozstrzygnięciami sądowymi – symulacja

KNF
W obliczu nasilających się medialnych doniesień dotyczących rzekomych ugód przygotowywanych przez banki na warunkach określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przeprowadziło kilka symulacji pozwalających zobrazować skalę możliwości dla każdego “frankowicza”.Na potrzeby symulacji przyjęto kwotę kredytu 300 000 PLN, udzielonego na 30 lat, wypłaconego w jednej transzy, z marżą umowną 1,5% (przy ugodzie marża pozostaje bez zmian).

Do obliczeń wykorzystano stawki LIBOR 3M (kredyt obecny i odfrankowienie) oraz WIBOR 3M (dla propozycji KNF).

Symulacje obejmują kredyty na kwotę 300 000:

  1. wypłacony 2006-07-01
  2. wypłacony 2007-07-01
  3. wypłacony 2008-07-01

Każdy z kredytów (stan obecny) charakteryzuje się innym kursem uruchomienia (symulacja aktualnego kredytu “frankowego”).

W symulacji odfrankowienia i propozycji KNF za kwotę kredytu przyjęto wypłaconą kwotę 300 000. Symulacja uwzględnia: raty równe, okres spłaty 360 miesięcy, zmienną stopę oprocentowania.

 

ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI

Porównanie sald i rat kredytów

Saldo kredytu po zaliczeniu nadpłaty na kapitał
Kredyt zawarty: Obecny kredyt Ugoda KNF odfrankowienie unieważnienie
01.07.2006 285 235 zł 225 765 zł 106 602 zł 43 039 zł
01.07.2007 339 609 zł 197 551 zł 83 009 zł 28 783 zł
01.07.2008 385 464 zł 177 137 zł 70 024 zł 27 600 zł
Porównanie RATY kredytu spłacanego obecnie z propozycją ugody wg. KNF oraz skutkiem wyroku sądu
Kredyt zawarty: Obecny kredyt Ugoda KNF odfrankowienie unieważnienie
01.07.2006 1 518 zł 1 558 zł 609 zł 0 zł
01.07.2007 1 770 zł 1 298 zł 447 zł 0 zł
01.07.2008 1 983 zł 981 zł 357 zł 0 zł

Kredyt z 2006r.

Kredytobiorcy z rocznika 2006 po przyjęciu ugody w opcji określonej przez KNF mają niedopłatę na kredycie (frankowy versus złotowy).

Zawarcie ugody spowoduje wzrost raty o ok. 40 PLN w stosunku do obecnej. Należy pamiętać, że obecnie stawka WIBOR znajduje się na historycznie najniższym poziomie 0,22% i w przyszłości może wzrosnąć.

Saldo kredytu spadnie z 285 tys. do 225. Możliwa będzie zatem szybsza jednorazowa spłata pozostałej części kredytu.

Alternatywą jest rozwiązanie sądowe. W przypadku tzw. odfrankowienia wartości są dużo bardziej atrakcyjne niż potencjalna ugoda, ale wiążą się z wytoczeniem powództwa. W 2020 roku kredytobiorcy wygrali ponad 90% spraw z 1000. Dodatkowo, należy pamiętać, że 25 marca 2021 zbierze się cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego, która ujednolici orzecznictwo i prawdopodobnie zminimalizuje ryzyko przegranej.

 

W przypadku kredytów z 2007 i 2008 korzyści z ugody w wersji KNF są większe (spadek raty i salda), ale różnice w stosunku do korzyści z orzeczenia sądowego nadal są bardzo duże.

 

 

Zastrzeżenia związane z wynikami symulacji
UWAGA:  Wyliczenia mają na celu porównanie dostępnych opcji rozwiązania problemu kredytu “frankowego”. Przed podjęciem decyzji każdy powinien dokonać kalkulacji swojego kredytu, w oparciu o własne parametry (data wypłaty transz, marża, okres kredytowania).

 

Z komunikatów medialnych nie wynika, że opcja PLN+WIBOR jest dla banków obligatoryjna.

Każdy bank może sam zdecydować o tym jaką formę ugody zaproponuje klientom.

Rzeczywista oferta może być lepsza (co wydaje się nam bardzo mało prawdopodobne) lub znacznie gorsza od przedstawionej w symulacji (np. obecnie oferowane przewalutowanie w banku Millennium po kursie ok. 3,10 PLN).

Należy pamiętać, że głównym celem banków przedstawiających ofertę ugody będzie rozwiązanie własnego problemu, a nie problemów kredytobiorców.

 

Poza doniesieniami medialnymi do Stowarzyszenia obecnie nie docierają informacje o jakichkolwiek realizacjach ugód z kredytobiorcami na warunkach określonych przez KNF.