Zapraszamy na konsultacje w sprawie nieuczciwych kredytów i zachęcamy do wsparcia naszych działań

wypowiedzenie umowy

KNF

Prośby o sprostowanie

W dniu 30 czerwca Stowarzyszenie wysłało prośby o sprostowanie i doprecyzowanie informacji znajdujących się na stronach Forbes oraz TVN dotyczące wypowiedzianych umów. Poniżej znajduje się treść przesłanych poprzez e-mail treści. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy…