konferencja prasowa


No Image

Konferencja prasowa

W dniu 27.08.2015 o godzinie 11.30 odbędzie się konferencja prasowa w sprawie złożonej w Senacie ustawy “o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej”….